ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! แบบฝึกการอ่าน-เขียน ระดับชั้น ป.1 – 6 (เยอะมาก)

127

แบบฝึกการอ่าน การเขียน ระดับชั้นประมศึกษาปีที่ 1 – 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     การอ่านสำหรับครู           การอ่านสำหรับนักเรียน         การเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2           การอ่าน            การเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3           การอ่าน            การเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4           การอ่าน            การเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5           การอ่าน            การเขียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6           การอ่าน            การเขียน

ที่มา : ห้องนิเทศ ศน.คำตา อ้วนสาเล สพป.นภ.1