ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย(เยอะมาก)

89

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมนำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยข้อมูลทั้งหมดต้องขอขอบคุณ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นอย่างสูงครับ

ดาวน์โหลที่นี่ครับ!!

เพิ่มเพื่อน
 [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด...อ่านสร้างชีวิต ฉบับที่ 2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 ธ.ค. 2555)
ส่งเสริมการอ่าน…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...อ่านสร้างชีวิต ฉบับที่ 3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 ก.พ. 2556)
อ่านสร้างชีวิต ฉบับที่ 3 เอกสารส่งเสริมการอ่านฉบับต้��…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...ผลการทดสอบONET2555(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 มี.ค. 2556)
ผลการทดสอบONET 2555 เชียงราย เขต 1…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...ค่าสถิติผลการทดสอบ ONET2555(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 มี.ค. 2556)
ค่าสถิติผลการทดสอบONET2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...นวัตกรรมการสอนภาษาไทย ป.1(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 เม.ย. 2556)
สพป.พะเยาเผยแพร่นวัตกรรมการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ศ…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...นวัตกรรมสอนภาษาไทย ป.3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 เม.ย. 2556)
เป็นแบบฝึกเผยแพร่โดย สพป.พะเยา ศน.สายสวลี วิทยาภัคจั��…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...การประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนLD(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 29 เม.ย. 2556)
การประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหร…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กLD(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 29 เม.ย. 2556)
การเขียน…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กLD(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 29 เม.ย. 2556)
แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กLD…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3 เล่ม 1-3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ค. 2556)
ศน.สายสวลี นำเอกสารของ สพฐ.มาให้ครู ภาษาไทย นำไปใช้สอ��…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3 เล่ม 4-6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ค. 2556)
ศน.สายสวลี นำเอกสารนี้มาให้ครูนำไปใช้ สอนซ่อมเสริมภ��…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3 (เล่ม 7)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ค. 2556)
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3 เล่ม 7 ค่ะ…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แผนการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ Genki(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ค. 2556)
แผนการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ Genki สำหรับใช้ควบคู่กับ Tablet …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...อ่านสร้างชีวิต ฉ.4 (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ค. 2556)
อ่านสร้างชีวิต ฉ.4 …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ป.1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ป.2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ป.3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.4(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ป.4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.5(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ป.5 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ป.6 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ม.1(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ม.1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ม.2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ม.2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบทดสอบอ่าน-เขียนภาษาไทย ม.3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 พ.ค. 2556)
ให้ทุกโรงเรียนนำไปทดสอบนักเรียน ม.3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกสระลดรูป เปลียนรูป ป.2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพป.ชร.1 เผยแพร่แบบฝึกอ่านคำสระลดรูป เปลี่ยนรูป ป.2 ของ �…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...บัญชีคำพื้นฐาน จาก สพฐ.(ใหม่)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพฐ.จัดทำบัญชีคำพื้นฐาน ป.1-3 ใหม่ ปี 2553-ปัจจุบัน…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...นวัตกรรมการสอนอ่านจับใจความ ป.2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพป.ชร.1 เผยแพร่นวัตกรรมการสอน อ่านจับใจความ ป.2 ของ อ.อั…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...โครงสร้างข้อสอบ LAS ภาษาไทย ป.๒ ป.๕ ม.๒ (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 29 พ.ค. 2556)
ให้ครูนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบแนวคำถาม ที่นักเร�…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...เฉลยข้อสอบภาษาไทย ป.6 (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพป.ชร.๑ ส่งเฉลยข้อสอบภาษาไทย ป.6 ให้ครูนำไปใช้สอนแนวก�…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...เฉลยข้อสอบภาษาไทย ป.6 ม.3 (ชุดที่ 2)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพป.ชร.1 ส่งเฉลยข้อสอบภาษาไทย ที่ครูจากโรงเรียนกลุ่ม gr…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกอ่านคำควบกล้ำ ป.2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพป.ชร.1 เผยแพร่แบบฝึกอ่านคำควบกล้ำ ป.2 ของ อ.จินตนา แสงแ…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
สพป.ชร.1 เผยแพร่แบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-6 ของ อ.ศรีวัย …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...การสอนคัดลายมือ ป.1-ม.3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 พ.ค. 2556)
แนวการสอนคัดลายมือ ป.1 – ม.3 ของ ศน.นพดล โป่งอ้าย สพป.เชียง…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...ppt.การตรวจสอบคัดกรองอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.3, 6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 ก.ย. 2556)
สำหรับตัวแทนครูที่เข้าประชุมวันที่ ๑๑ กย.๒๕๕๖ ณ ห้องพ�…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...ppt.การตรวจสอบคัดกรองอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ป.3, 6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 ก.ย. 2556)
สำหรับตัวแทนครูที่เข้าประชุมวันที่ ๑๑ กย.๒๕๕๖ ณ ห้องพ�…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกอ่านสะกดคำภาษาไทย (อ.พิมพ์พรรณ สวยสม)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 04 ก.พ. 2557)
แบบฝึกอ่านสะกดคำ พัฒนานักเรียนหลังคัดกรองการอ่านรู��…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะการอ่าน 9 มาตรา (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียน ป.4,5…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบสรุป ปกแบบฝึก อ.วิไลวรรณ เข็มขาว(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ ก กา (อ.อุ่นเรือน บุญมี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้นทั้งปกติ และอ่าน-เขียนไม่ได้…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะการอ่าน มาตรา กก (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
แม่ กก…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กด (อ.อุ่นเรือน บุญมี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะการอ่าน มาตรา กบ (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น ที่มีปัญหาการอ่าน-เขียน…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน มาตรา กง (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน มาตรา กน (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน มาตรา กม (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน มาตรา เกย (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียน ทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียน มาตรา เกอว (อ.วิไลวรรณ เข็มขาว)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 18 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกเขียนแม่ ก กา แม่ กง แม่ กม (อ.มาลี พันธ์วิไล)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกเขียนแม่ กน เกย (อ.มาลี พันธ์วิไล)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกเขียนแม่ เกอว กด (อ.มาลี พันธ์วิไล)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกเขียนแม่ กบ มาพบรัก (อ.มาลี พันธ์วิไล)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น สำหรับแบบฝึกชุดที่ 7 ศน.เปิดไม��…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกเขียนสะกดคำ ร หัน, ร (อ.อัมพันธ์ เหล่าไพโรจน์จารี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกเขียนสะกดคำ ล (อ.อัมพันธ์ เหล่าไพโรจน์จารี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกเขียนสะกดคำ ควบกล้ำไม่แท้ (อ.อัมพันธ์ เหล่าไพโรจน์จารี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกเขียนสะกดคำ แม่กน, แม่ กก ไม่ตรงมาตรา (อ.อัมพันธ์ เหล่าไพโรจน์จารี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกเขียนสะกดคำ กด กบ ไม่ตรงมาตรา (อ.อัมพันธ์ เหล่าไพโรจน์จารี)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ 1, 2 (อ.กมลพรรณ ศรีเลสินธุ์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ 3, 4 (อ.กมลพรรณ ศรีเลสินธุ์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ 7 (อ.กมลพรรณ ศรีเลสินธุ์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ 5 (อ.กมลพรรณ ศรีเลสินธุ์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุดที่ 6 (อ.กมลพรรณ ศรีเลสินธุ์)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.พ. 2557)
สำหรับนักเรียนทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ แบบพหุระดับ(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 20 มิ.ย. 2557)
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ ครูผู้สอนภาษาไทย ป.๖…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบคัดกรองการอ่านภาษาไทย ป.๔-๖(ให้ครูวิชาการโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2557)
สำหรับครูวิชา่การนำไปชี้แจงครูผู้สอนภาษาไทยทุกชั้น…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบคัดกรองการอ่านภาษาไทย ป.๑-๓(ให้ครูวิชาการโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2557)
แบบคัดกรองการอ่าน ป.๑-๓…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบบันทึกการอ่าน ป.๑-๖ excel (ให้ครูวิชาการโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2557)
ใช้แบบนี้บันทึกผลการอ่านของนักเรียนหลังจากที่สอบอ่…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...ppt. และแบบสรุปรายงานการคัดกรองการอ่านภาษาไทย (ให้ครูวิชาการโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2557)
ให้ครูวิชาการนำไปใช้ประกอบการชี้แจงครูผู้สอนภาษาไท…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...คำถามความเข้าใจการอ่านภาษาไทย ป.๑-๓ (ให้ครูวิชาการโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2557)
ให้ครูวิชาการโรงเรียนนำไปให้ครูผู้สอนภาษาไทย ทุกชั��…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...คำถามความเข้าใจการอ่านภาษาไทย ป.๔-๖ (ให้ครูวิชาการโรงเรียน)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พ.ย. 2557)
ให้ครูวิชาการนำไปใช้ครูผู้สอนภาษาไทยใช้ถามนักเรียน…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...เครื่องมือประเมินการอ่านเขียนนักเรียน ป.1-6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 08 มิ.ย. 2558)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือ สพป.ชร.1 ที่ ศธ 04043/2797 ลงวันที�…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...ภาษาสวยด้วยมือเรา (ศน.อรรรณพ ดวงเกตุ)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
เอกสารประกอบการอบรมการเขียนครูผู้สอนภาษาไทย ป.1 (14 มิ.��…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.๑-๖ (ครั้งที่ ๒)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 ก.ค. 2558)
สพฐ.ให้ทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทย ป.๑-๖ ครั้งที่ ๒ เดือน��…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...แบบรายงานผลงาน ร.ร.ในฝัน(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 ก.ค. 2558)
รายงานผลงานของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ของโรง��…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...เฉลยคำถามในแบบทดสอบการอ่าน ป.๒-๖ (ครั้งที่ ๒)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 ส.ค. 2558)
การทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.๑-๖ ครั้งที่ ๒ มีข้อสอบให้ต…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...บันทึกข้อความรายงานประชุมครุวิชาการ 15 สค.2558(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ส.ค. 2558)
รายงานการประชุม…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...ข้อสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 3 ป.1-3(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ส.ค. 2558)
ให้ครูสอบ 17-25 สค.58…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...ข้อสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 3 ป.4-6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ส.ค. 2558)
ให้ครูทดสอบ 17 – 25 ส.ค.58…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...คำชี้แจงการสอบอ่านเพิ่มเติม(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 15 ส.ค. 2558)
ให้ครูสอบระหว่าง 17-25 สิงหาคม 2558…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...เครื่องมือทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3 ครั้งที่ 6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 08 ม.ค. 2559)
ส่งไฟล์สรุปรายงานภายใน 25 มกราคม 2559 ทาง e-mail:[email protected] …..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...เครื่องมือทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.4-6 ครั้งที่ 6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 08 ม.ค. 2559)
ส่งไฟล์สรุปรายงานผลภายใน 25 มกราคม 2559 ทาง e-mail:[email protected]…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...เครื่องมือประเมินการอ่านเขียนนักเรียน ป.1-6 ครั้งที่ 5(เผยแพร่โดย : :วันที่ 13 พ.ย. 2558)
ให้ทุกโรงส่งผลประเมินเป็นไฟล์ excel ภายใน 25 พ.ย.2558 ทาง e-mail : thai…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด...ไฟล์ excel รายงานผลการประเมินอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 6(เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 08 ม.ค. 2559)
แบบกรอกข้อมูลผลการประเมินอ่านเขียนภาษาไทยรายคน แบบ��…..คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1