แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 /2559

343

แนวทางการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 /2559

สรุปการประชุมคณะทำงานฯ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 มีรายละเอียดดังนี้

ที่มา : ยุทธพงษ์ชัย ติวเตอร์