รายงานประจำปี ผลการดำเนินงานปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.

307
รายงานปนะจำปี 2563 กบข
รายงานปนะจำปี 2563 กบข

รายงานประจำปี ผลการดำเนินงานปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.

รายงานประจำปี ผลการดำเนินงานปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทางเพจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. ได้เผยแพร่ รายงานประจำปี ผลการดำเนินงานปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. ดังต่อไปนี้

เรียนท่านสมาชิก  ปี 2563 เป็นปีที่ทุกประเทศในโลกต้องเผชิญกับความท้าทายอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ส่งผลให้ประชากรในประเทศต้องดำเนินชีวิตไปภายใต้วิถีใหม่ New Normal
เว้นระยะห่าง Social distancing และเริ่มที่จะต้องเรียนรู้วิธีทำงานจากบ้าน work from home ภายใต้สภาวะที่ท้าทายดังกล่าวคณะกรรมการกบขได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการกำกับดูแลให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข สามารถบริหารเงินลงทุนได้อย่างยืดหยุ่นเต็มประสิทธิภาพในการแสวงหาสร้างโอกาสผลตอบแทนจากสินทรัพย์หลากหลายประเทศจากทุกภูมิภาคทั่วโลกภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

เพิ่มเพื่อน

ปี 2563 แม้จะเป็นปีที่ท้าทายและยากอย่างมากในการบริหารกองทุนแต่กบขก็ประสบความสำเร็จในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจโดยกองสมาชิกนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงถึงร้อยละ 4.79

ในนามของคณะกรรมการกบขขอให้คำมั่นต่อสมาชิกทุกท่านว่าคณะกรรมการกบขจะกำกับดูแลให้กับบขสดำเนินงานและบริหารเงินลงทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มไปด้วยความรอบคอบสงสัยถือมั่นในหลักธรรมาภิบาลและหลักการเป็นนักลงทุนที่รับผิดชอบ ต่อสมาชิกสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นนี้สืบไป

ปี 2563 เป็นปีที่ยากและท้าทายการบริหารองค์กร กบข. ต้องประกาศใช้นโยบาย Work from Home อยู่เป็นระยะแต่กบข. ก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีเพื่อสมาชิกกบข. ได้สำเร็จทั้งนี้ความท้าทายและความยากยังไม่สิ้นสุดในโลกจะสามารถพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัส covid-19 ออกมาได้แต่การแพร่ระบาดก็ยังไม่หยุดนิ่งและยังคงส่งผลต่อภาวะชะงักงันด้านการลงทุนและการหดตัวทางด้านเศรษฐกิจต่อเนื่องอีกในปี 2564

ไม่ว่าอุปสรรคและความท้าทายในปี 2564 จะมีมากเพียงใด พนักงาน กบข.  ทุกคนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า
เพื่อให้กบข. เดินหน้าต่อปโทตามวิสัยทัศน์กองทุนบำนาญไทยมาตรฐานกองทุนบำนาญโลกภายใต้เป้าหมายสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวและทวีค่าเงินออมให้สมาชิกและยกระดับความผูกพันกับกบข. โดยพนักงานกบข. ทุกคนพร้อมใจการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อให้ ผลลัพธ์แห่งความภาคภูมิใจนั่นคือเสียงจากสมาชิกที่เชื่อมั่นและบอกพวกเราว่า In GPF We Trust

คลิกที่นี่เพื่ออ่านไฟล์ รายงานประจำปี ผลการดำเนินงานปี 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข ทั้งหมด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูลจาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข.