สสวท. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังการเสวนา แนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14

445
สสวท. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังการเสวนา แนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14
สสวท. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังการเสวนา แนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14

สสวท. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังการเสวนา แนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14

สสวท. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังการเสวนา แนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 แนะแนวสื่อการเรียนรู้วิถีใหม่จาก สสวท. ตัวช่วยขับเคลื่อนการเรียนการสอนในยุคโควิด

สสวท. ขอเชิญชวน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป เข้ารับฟังการเสวนาทางวิชาการ แนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 ในรูปแบบ On-site Online และ On demand วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting #ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 – 27 พฤษภาคม 2564 ทาง
1) https://proj14.ipst.ac.th
2) https://events.ipst.ac.th/rg/public

หมายเหตุ: งานเสวนานี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีผลกับการเข้าชม VDO project 14 แต่อย่างใด โดยทุกคนสามารถเข้าใช้งาน Project 14 ได้ทุกที่ทุกเวลา
——————————————
ผู้ร่วมเสวนา
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพิ่มเพื่อน

2) คุณบรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

3) คุณปาริษา นาคะ ครู (คศ.1) โรงเรียนวังไพรวิทยาคม จ.สระแก้ว

4) ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนากร สังข์ขรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์

5) คุณธนกร ขันตรีสกุล ครู (คศ.1) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

6) คุณกาญจนา จุฬาริกุล จ.ปราจีนบุรี อาชีพ แม่บ้าน นำ clip project 14 จัดการเรียนแบบ Homeschool ให้กับลูก
——————————————

อบรมออนไลน์ สพฐ.,ลงทะเบียนอบรม สพฐ, ลิงก์ลงทะเบียนอบรม สพฐ, เกียรติบัตร สพฐ.,อบรมออนไลน์,อบรมออนไลน์ฟรี,อบรมออนไลน์ครู,อบรมออนไลน์ สสวท,อบรมออนไลน์ ฟรี,เกียรติบัตร,อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร,อบรมออนไลน์ สพฐ. ,ครูอบรมออนไลน์,หลักสูตรอบรมออนไลน์,อบรม ออนไลน์,อบรมออนไลน์ 2564,อบรมออนไลน์ ปี 2564
อบรมออนไลน์ สพฐ.,ลงทะเบียนอบรม สพฐ, ลิงก์ลงทะเบียนอบรม สพฐ, เกียรติบัตร สพฐ.,อบรมออนไลน์,อบรมออนไลน์ฟรี,อบรมออนไลน์ครู,อบรมออนไลน์ สสวท,อบรมออนไลน์ ฟรี,เกียรติบัตร,อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร,อบรมออนไลน์ สพฐ. ,ครูอบรมออนไลน์,หลักสูตรอบรมออนไลน์,อบรม ออนไลน์,อบรมออนไลน์ 2564,อบรมออนไลน์ ปี 2564

Project14 ,สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ,อบรมออนไลน์ ,อบรมครู ,เรียนออนไลน์ ,สอนออนไลน์ ,โควิด ,NewNormalEducation ,Onsite ,Online ,Ondemand ,IPST ,สสวท

อบรมออนไลน์ สพฐ.,ลงทะเบียนอบรม สพฐ, ลิงก์ลงทะเบียนอบรม สพฐ, เกียรติบัตร สพฐ.,อบรมออนไลน์,อบรมออนไลน์ฟรี,อบรมออนไลน์ครู,อบรมออนไลน์ สสวท,อบรมออนไลน์ ฟรี,เกียรติบัตร,อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร,อบรมออนไลน์ สพฐ. ,ครูอบรมออนไลน์,หลักสูตรอบรมออนไลน์,อบรม ออนไลน์,อบรมออนไลน์ 2564,อบรมออนไลน์ ปี 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพจาก สสวท. ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังการเสวนา แนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14  สสวท