สทศ. เปิดให้บริการ ทดสอบ วัด สมรรถนะครู ทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564

577
สทศ. เปิดให้บริการ ทดสอบ วัด สมรรถนะครู ทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564
สทศ. เปิดให้บริการ ทดสอบ วัด สมรรถนะครู ทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564

สทศ. เปิดให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 มิถุนายน 2564

สอบวัดสมรรถนะครูฯ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) สมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
กำหนดการรับสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกำหนดการ
การชำระเงินค่าสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

 

กำหนดการรับสมัคร

เพิ่มเพื่อน
กิจกรรม \ ครั้งการสอบ ครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 2/2564
ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอน 4 – 20 มิถุนายน 2564 1 – 20 กรกฎาคม 2564
ชำระเงิน 4 – 21 มิถุนายน 2564 1 – 21 กรกฎาคม 2564
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 4 – 21 มิถุนายน 2564 1 – 21 กรกฎาคม 2564
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ 7 กรกฎาคม 2564 9 สิงหาคม 2564
กำหนดการสอบด้วย วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ประกาศผลสอบ 10 สิงหาคม 2564 10 กันยายน 2564

หมายเหตุ – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  20.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

เข้าสู่ระบบการสมัครสอบและประกาศผลสอบ คลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/236

สมัครสอบได้ที่ช่องทางนี้ค่ะ
http://www.serviceapp.niets.or.th/ets/

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจากสทศ. เปิดให้บริการ ทดสอบ วัด สมรรถนะครู ทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564  สทศ