DMC 2564 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้นปีการศึกษา 2564 เปิดแล้ว ระบบ DMC 2564

638

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับ ระบบDMC 2564 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ปลายปีการศึกษา 2564 เปิดแล้ว ระบบ DMC 2564 มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งขณะนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center ได้เปิดเมนูจัดทำข้อมูลปลายปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยคุณครูสามารถเข้าบันทึกข้อมูลได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะคะ นอกจากจะเปิดระบบ DMC 2564 แล้ว ในหน้าเว็บไซต์ ของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดังนี้ค่ะ

DMC,dmc 2564, dmc 64,dmc2564,dmc64,DMC 2564, DMC 64,DMC2564,DMC64,Data management center Data management center, DMC DMC, DMC 2564 DMC 2564, DMC ปี 2564 DMC ปี 2564, dmc ปีการศึกษา 2564 dmc ปีการศึกษา 2564, บันทึกข้อมูล DMC บันทึกข้อมูล DMC, ระบบ DMC ระบบ DMC, ระบบ DMC 2564 ระบบ DMC 2564, ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center, ลิงก์ DMC ลิงก์ DMC, เพิ่มข้อมูล DMC เพิ่มข้อมูล DMC
DMC,dmc 2564, dmc 64,dmc2564,dmc64,DMC 2564

ประกาศ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2564 (1 มิ.ย. ถึง 25 มิ.ย. 2564)
แนวทางการทำข้อมูลปีการศึกษา 2564

เพิ่มเพื่อน

-ทำข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน จำนวนห้องเรียน วันที่ก่อตั้ง พิกัดโรงเรียน ข้อมูลไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง
-ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนปี 2564 ที่ระบบเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้นมาให้แล้ว ตามที่โรงเรียนได้ทำข้อมูลไว้รอบสิ้นปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนไม่ต้องไปทำเลื่อนชั้นอีกรอบ)
-นักเรียนที่ทำรอดำเนินการไว้รอบสิ้นปี รวมถึงในเมนู 3.1.8 จะค้างอยู่ในปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด ถ้าติดตามกลับเข้ามาเรียนได้หรือจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ให้ดำเนินการตามสาเหตุโดยใช้เมนู 2.6.1,2.6.2,2.6.3,2.6.4
-นักเรียนที่ค้างอยู่ในปีการศึกษา 2563 ถ้ายังติดตามไม่ได้และยังไม่ดำเนินการอะไรสามารถปล่อยค้างไว้ในปี 2563 ได้จนถึงรอบการทำข้อมูลสิ้นปี 2564
-จัดห้องเรียน ย้ายห้องนักเรียน ที่เมนู 2.7.7
-เพิ่มนักเรียน/ย้ายเข้า/เพิ่มนักเรียนติด G สำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ โดยยึดการมีตัวตนจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
-ย้ายออก/จำหน่าย สามารถจำหน่ายนักเรีาน โดยยึดการมีตัวตนจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
-จำหน่าย/ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการใดๆ
-กรอกข้อมูลรายบุคคล เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ความด้อยโอกาส
เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2564 คลิกที่นี่

DMC-2564-dmc-2564
DMC-2564-dmc-2564

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2564 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล DMC 2564 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ปลายปีการศึกษา 2564 เปิดแล้ว ระบบ DMC 2564 จากเว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center เป็นอย่างสูงนะคะ

DMC,dmc 2564, dmc 64,dmc2564,dmc64,DMC 2564, DMC 64,DMC2564,DMC64,Data management center Data management center, DMC DMC, DMC 2564 DMC 2564, DMC ปี 2564 DMC ปี 2564, dmc ปีการศึกษา 2564 dmc ปีการศึกษา 2564, บันทึกข้อมูล DMC บันทึกข้อมูล DMC, ระบบ DMC ระบบ DMC, ระบบ DMC 2564 ระบบ DMC 2564, ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center, ลิงก์ DMC ลิงก์ DMC, เพิ่มข้อมูล DMC เพิ่มข้อมูล DMC