คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล

484
รางวัลคุรุสภา 2564
รางวัลคุรุสภา 2564

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทางเพจ คุรุสภา ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น
ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อส่งแบบรายงานประวัติและ ผลงานฯ ไปยังหน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

ขยายเวลารางวัลคุรุสภา 2564
ขยายเวลารางวัลคุรุสภา 2564

 

หน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ให้ส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกและผลงานฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
1. รางวัลคุรุสภา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/30492/
2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/30496/
3. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/30498/
4. รางวัลคุรุสดุดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/30500/
5. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/30494/

เพิ่มเพื่อน

 

 

ขยายเวลารางวัลคุรุสภา 2564 01
ขยายเวลารางวัลคุรุสภา 2564 01

 

ขยายเวลารางวัลคุรุสภา 2564 02
ขยายเวลารางวัลคุรุสภา 2564 02

 

ขยายเวลารางวัลคุรุสภา 2564 03
ขยายเวลารางวัลคุรุสภา 2564 03

 

ขยายเวลารางวัลคุรุสภา 2564 04
ขยายเวลารางวัลคุรุสภา 2564 04

 

ขยายเวลารางวัลคุรุสภา 2564 05
ขยายเวลารางวัลคุรุสภา 2564 05

 

ซึ่งคุณครูที่สนใจจะส่งผลงาน เข้าร่วมคัดสรรเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ข้างต้นเลยค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล และภาพ คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล จากเพจ คุรุสภา ค่ะ