10 นิสัยของ ผอ.ที่ลูกน้องฝันถึง!!!

52

10 นิสัยของ ผอ.ที่ลูกน้องฝันถึง!!!

เพิ่มเพื่อน

(ลูกน้องบอกว่า ถ้าได้แบบนี้จะทำงานแบบถวายหัวให้เลย)
1.”เข้าใจ”
เข้าใจนิสัยของลูกน้องทุกคนก่อน ลูกน้องถึงจะเข้าใจท่าน เรียกได้ว่าหากซื้อใจใครได้ เขาก็จะให้ใจทำให้ท่านได้ทุกอย่าง
2.”มีอำนาจ แต่ไม่ใช้อำนาจ”
ไม่ใช้อำนาจที่มีข่มขู่ลูกน้อง แต่จะใช้ความดีและคุณธรรมที่มีอยู่
สร้างความน่าเชื่อถือ ในการขอความร่วมมือจากลูกน้องให้ทำงานให้
3.”วางตัวเป็นกลาง”
วางตัวเป็นกลางกับลูกน้องทุกคน ไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่เข้าข้างใครจนออกนอกหน้า ผิดว่าไปตามผิด ถูกว่าไปตามถูก
แม้จะเป็นญาติมิตรของตัวเองก็ตาม
4.”ไม่หูเบา”
ไม่เชื่อใครง่ายๆหากมีคนเข้าหาหรือเข้ามาเป่าหูก็จะรับฟังด้วยปัญญา
และจะเลือกฟังความจากทั้งสองข้าง ก่อนตัดสินใจทำอะไร
5.”ใจนิ่งประดุจขุนเขา”
แน่นอนคิดทำการใหญ่ใจจะต้องนิ่ง ถ้าไม่นิ่งจะควบคุมคนไม่ได้
เพราะลูกน้องมีร้อยพ่อพันแม่ ก่อนตัดสินใจอะไรคิดให้รอบครอบ เมื่อตัดสินใจทำไปแล้วหากว่าเหตุผลของเราดีก็ให้ทำต่อไป
หากว่าหลายคนทักท้วงว่าเหตุผลของเรามีปัญหาก็ควรพิจารณา
ดูอีกรอบ
6.”ให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆ”
อย่าลืมสิ่งเล็กๆของลูกน้องเราแต่ละคน อย่างเช่น การจำชื่อของพวกเขา
ถ้าเป็นไปได้ก็ทำรายการข้อมูลประจำวันเกิด
เมื่อถึงวันเกิดของลูกน้องแต่ละคนก็อวยพร หรือส่งของขวัญไปให้
ถ้ามีงานขึ้นบ้านใหม่
งานกิจกรรมอะไรเล็กๆที่ลูกน้องจัดก็ควรจะไปให้กำลังใจพวกเขา
ถ้าทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้ได้เอาใจลูกน้องไปเลย!
7.”รู้จักชมเชย”

ชมเชยลูกน้องทุกครั้งที่เขาทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ
และหากมีข้อที่จะต้องตำหนิก็ควรพูดสิ่งดีๆของเขาก่อนที่จะตำหนิในสิ่งที่
ต้องการ โดยไม่มีการใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
8.”ใช้งานคนให้เป็น”
พึงใช้งานบุคลากรของท่าน ให้เหมาะสมกับงานที่เขาได้รับมอบหมาย
เพราะถ้าตรงกับบุคคลิกของคนนั้นงานที่ทำออกมาจะมีประสิทธิภาพมาก
และลูกน้องจะทำงานให้คุณโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกคับข้องใจใดๆเลย
9.”รู้กาล”
รู้กาลว่าไม่ควรตำหนิใครต่อหน้าคนอื่น รู้ว่าควรตำหนิคนแบบไหน ที่ไหน
เมื่อไหร่
มิใช่พบข้อผิดพลาดของลูกน้องก็รีบตำหนิเลยทันทีทั้งๆที่มีเพื่อนร่วมงานของ
เขารวมอยู่ด้วย
10.”มีความเป็นผู้นำ”

มีความเป็นผู้นำมิใช่ผู้ที่คอยแต่จะสั่งการบนเก้าอี้ สั่งให้ลูกน้องลุย
ลูกพี่ก็ต้องลงไปลุยโดยการเข้าไปร่วมอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ
มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ตัวเองเป็นคนสั่ง มิใช่สั่งไปแล้วไม่รู้เรื่อง
พอทำงานเสร็จกลับตำหนิทั้งๆที่ไม่รู้กระบวนการ
………………………………..
ถ้าผอ.ทุกท่านทำแบบนี้ได้ ท่านจะเป็นคนที่ลูกน้องรักและเคารพตลอดไป และจะช่วยให่โรงเรียนของท่านเกิดความรักและสามัคคีปรองดองกันตลอดไป
ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ ครูแร็คนักจิตวิเคราะห์