แชร์ด่วน!! เปิดรับสมัครครูคืนถิ่น4,079 อัตรา ต้น ก.ค.59 [อ่านคุณสมบัติที่นี่!]

327

แชร์ด่วน!! เปิดรับสมัครครูคืนถิ่น4,079 อัตรา ต้น ก.ค.59 [อ่านคุณสมบัติที่นี่!]

เปิดรับสมัครครูคืนถิ่นต้น ก.ค.นี้
    “สุเมธ”เผยความคืบหน้าโครงการผลิตครูคืนถิ่น มอบ สทศ.จัดสอบคัดเลือก
เน้นทั้งอัตนัย-ปรนัย คาดรับสมัครต้นเดือนกรกฏาคมนี้

    ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572 ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้
คณะกรรมการได้ประชุมวางแผนการคัดเลือกนักศึกษาทุนรุ่นแรกปี 2559 จำนวน
4,079 อัตรา โดยเป้าหมายของโครงการมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1
ผู้ที่กำลังเรียนหลักสูตรครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา
2558ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 กลุ่มที่ 2
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว และกลุ่มที่ 3
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต)วิชาชีพครู
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

    ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการคัดเลือกนั้น
ที่ประชุมเสนอให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เป็นผู้ดำเนินการ
โดยสอบด้วยข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
และวิชาการคิดวิเคราะห์

    ส่วนปฎิทินการสอบคัดเลือก

  •     เบื้องต้นจะประกาศการรับสมัครปลายเดือนมิถุนายน
  •     รับสมัครต้นเดือนกรกฏาคม
  •     สอบปลายเดือนสิงหาคม
  •     ประกาศผลสอบต้นเดือนพฤศจิกายน
  •     และบรรจุได้ภายในวันที่
    30 พ.ย. 2559

    “ส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครกลุ่มที่ 1
ต้องมีผลการเรียนสะสมทุกวิชาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ภาคเรียนที่ 1
ของชั้นปีที่ 5 ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม ผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสม
ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกรายการ กลุ่มที่ 2และ กลุ่มที่ 3
นอกจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม และ
ผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00ทุกรายการแล้ว
ต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรการทางการศึกษา
แต่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”ดร.สุเมธกล่าว“

อ่านต่อที่ :  เดลินิวส์ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:37 น.