แนะครูปรับตัวสอนเด็กคิดวิเคราะห์

55

„โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลฯ
เจ๋งดึงประชาคมทำMOUยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนร่วมกัน ทำสำเร็จ
คะแนนโอเน็ตภาษาไทย-วิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
“บัณฑิตย์”แนะหาวิธีรักษาความสำเร็จอย่างยั่งยืน
พร้อมฝากครูเปลี่ยนวิธีสอนอย่ายึดแต่ตำราเน้นการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น

    วันนี้(25พ.ค.)ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 13 (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี) เปิดเผยว่า
ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปี 2558
วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
สามารถทำคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศถึงร้อยละ 7
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม แต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ
จะทำให้อย่างไรให้เกิดความยั่งยืนในความสำเร็จดังกล่าว
ไม่ใช่ทำได้แล้วก็หยุด ซึ่งตนเห็นว่าสิ่งที่จะช่วยได้ คือ กระบวนการต้องดี
โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศ แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำ
จึงได้แนะนำให้ผู้บริหารโรงเรียนนี้ทำให้เป็นงานปกติของโรงเรียน
และยิ่งถ้าเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการสอนของครูให้เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
ให้มากขึ้นได้ เชื่อว่าจะยิ่งทำให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นได้

เพิ่มเพื่อน

    “ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง
แต่ก็เป็นความท้าทายทั้งผู้บริหารและครู
เพราะจะยึดตำราเป็นตัวตั้งไม่ได้แล้ว
การเรียนการสอนในอนาคตต้องเน้นเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้มาก ๆ
แต่การจัดการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้สอนให้เด็กคิด
แต่จะสอนให้ทำตาม
เด็กจึงไม่ค่อยได้พัฒนาระบบการคิดเท่าที่ควร”ดร.บัณฑิตย์กล่าว

    
ด้านนายพันคำ ศรีพรม ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 กล่าวว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
เกิดจากการนำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาจับ
โดยใช้วิธีการลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง ครูกับผู้บริหาร
ครูกับนักเรียน และ ครูกับผู้ปกครอง
โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันทุกวิชาผลสัมฤทธิ์ต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย“

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:04 น.