“พินิจศักดิ์” ชี้อัยการสูงสุดพบปมใหม่คดี ‘ธนชาต’ แจงไม่ขัดแย้ง สกสค.ฟ้องแพ่ง เล็งเสนอ ‘บิ๊กหนุ่ย’ ชี้ขาด

44

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีสำนักงาน
สกสค.ได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณา ฟ้องแพ่งเพื่อเรียกเงิน 2,100
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี คืนจากธนาคารธนชาต
เนื่องจากตรวจสอบพบว่าอนุมัติเบิกถอนเงินของ สกสค.และปิดบัญชีไม่ถูกต้อง
ว่า อัยการสูงสุดได้ตรวจสอบ และพบบางอย่างเพิ่มเติม
จึงได้ส่งความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีกลับมาให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
พิจารณาว่าจะดำเนินการตามที่อัยการสูงสุดแนะนำมาหรือไม่
ซึ่งตนไม่สามารถบอกได้ว่าอัยการสูงสุดมีข้อแนะนำมาอย่างไร
เนื่องจากเป็นเรื่องนโยบาย โดยตนได้เสนอให้นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการ ศธ.พิจารณา เพื่อเสนอให้ พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่า ศธ.ตัดสินใจเชิงนโยบายแล้ว

“ความเห็นของ
อัยการไม่ได้ขัดแย้งกับ
สกสค.ที่เสนอให้ฟ้องแพ่งธนาคารธนชาตเพื่อเรียกเงินคืน
เพียงแต่อัยการตรวจสอบแล้ว มีข้อแนะนำกลับมาให้ ศธ.ดำเนินการตาม
ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายนโยบายต้องพิจารณา
เรื่องนี้ไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่า
ศธ.จะตอบกลับไปยังอัยการสูงสุดเมื่อไหร่ แต่ต้องคำนึงถึงอายุความด้วย
เพราะมีหลายคดีที่เกี่ยวข้อง อาทิ การฟ้องดำเนินคดีกับบริษัท บิลเลี่ยน
อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด ซึ่งอายุความแต่ละคดีมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้
สกสค.จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอน” นายพินิจศักดิ์กล่าว

เพิ่มเพื่อน

นายพินิจ
ศักดิ์กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้ากรณี บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด
ทำหนังสือขอซื้อหุ้นที่กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตาม
โครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ช.พ.ค.) ถือครองอยู่ 32 ล้านหุ้นคืน ในราคาหุ้นละ 25 บาท
หรือซื้อสูงมากกว่าตามราคาหุ้นในขณะนั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 25 บาท
รวมเป็นเงินประมาณ 800 ล้านบาท โดยจะทยอย รับโอน และชำระเงินตามจำนวนหุ้น
ในระยะเวลา 5 ปี ส่วนหุ้นที่ยังไม่รับ บริษัทหนองคายน่าอยู่ฯ
จะจ่ายค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่บริษัทหนองคายน่าอยู่ฯ
ยังไม่รับโอนนั้น
ตนได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ
รับทราบแล้ว

“คณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนฯ มีข้อเสนอแนะกลับมา
ว่าอยากให้เร่งรัดให้บริษัทหนองคายน่าอยู่ฯ รับโอน
และชำระเงินตามจำนวนหุ้นส่วนหนึ่งก่อน จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามที่ทางบริษัทหนองคายน่าอยู่ฯ เสนอมา คือทยอย
รับโอน และชำระเงินตามจำนวนหุ้น ในระยะเวลา 5 ปี โดยรัฐมนตรีว่าการ
ศธ.ได้มอบหมายให้สำนักงาน สกสค. ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการ
ศธ.และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ ศธ.ไปหารือร่วมกับฝ่ายกฎหมาย
และเสนอแนวทางมาให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ให้ความเห็นชอบ
ก่อนแจ้งให้บริษัทหนองคายน่าอยู่ฯ รับทราบให้ซื้อหุ้นคืนแน่นอน
อยู่ที่ว่าจะเป็นแนวทางใดเท่านั้นเอง” นายพินิจศักดิ์กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 1 มิ.ย. 2559