ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติ การขอวิทยฐานะครูชำนาญการช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้ผู้ที่บรรจุครูผู้ช่วยก่อน 5 ก.ค. 2560 และดำรงตำแหน่งครูตั้งแต่ 5 ก.ค. 2560 มีคุณสมบัติขอวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 โดยต้องยื่นภายใน 30 ก.ย. 2565

722

ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติ การขอวิทยฐานะครูชำนาญการช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้ผู้ที่บรรจุครูผู้ช่วยก่อน 5 ก.ค. 2560 และดำรงตำแหน่งครูตั้งแต่ 5 ก.ค. 2560 มีคุณสมบัติขอวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 โดยต้องยื่นภายใน 30 ก.ย. 2565

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมาฝากคุณครูเช่นเคยครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานก.ค.ค. ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยมีใจความสำคัญคือ

“การขอวิทยฐานะครูชำนาญการช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้ผู้ที่บรรจุครูผู้ช่วยก่อน 5 ก.ค. 2560 และดำรงตำแหน่งครูตั้งแต่ 5 ก.ค. 2560 มีคุณสมบัติขอวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ได้ โดยต้องยื่นภายใน 30 ก.ย. 2565 “

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

การขอวิทยฐานะครูชำนาญช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้ผู้ที่บรรจุครูผู้ช่วยก่อน 5 ก.ค. 2560
การขอวิทยฐานะครูชำนาญช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้ผู้ที่บรรจุครูผู้ช่วยก่อน 5 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์

ว_17__2564 1
ว_17__2564 1
ว_17__2564 2
ว_17__2564 2

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.