รวมแบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร จาก โรงเรียนปทุมคงคา รับเกียรติบัตรฟรี

5905

รวมแบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร จาก โรงเรียนปทุมคงคา รับเกียรติบัตรฟรี

รวมแบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร จาก โรงเรียนปทุมคงคา รับเกียรติบัตรฟรี
รวมแบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร จาก โรงเรียนปทุมคงคา รับเกียรติบัตรฟรี

รวมแบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร จาก โรงเรียนปทุมคงคา รับเกียรติบัตรฟรี

สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีรวมแบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร จาก โรงเรียนปทุมคงคา มาฝากท่านที่สนใจในการฝึกพัฒนาตนเองค่ะ มีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน

แบบทดสอบความรู้กิจกรรม PK ASEAN DAY 2021

รวมแบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร จาก โรงเรียนปทุมคงคา รับเกียรติบัตรฟรี
รวมแบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร จาก โรงเรียนปทุมคงคา รับเกียรติบัตรฟรี

คลิกที่นี่เพื่อเข้าทำแบบทดสอบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvjFBuXG4uo-B8AevifU4O_lVeY2QpUaADNYjgghJRpVbOfg/closedform

เพิ่มเพื่อน

…………

แบบทดสอบออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง 14 ทักษะ 5 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (18 สิงหาคม 2564 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมคงคา)
แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานโรงเรียนปทุมคงคา ครูผู้สอนได้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง 14 ทักษะ 5 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (18 สิงหาคม 2564 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมคงคา)
ผู้ทำแบบทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 70 และผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องกรอก e-mail บัญชีจาก gmail เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง e-mail ที่กรอกไว้
หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จแล้วสามารถโหลดเกียรติบัตรทางช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ทำแบบทดสอบได้กรอกไว้ จำกัดเกียรติบัตร 1,500 ใบต่อวันครับถ้าระบบเต็มให้เข้าวันถัดไปครับ

ขอขอบคุณ
นายอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
คุณครูพิมภา จุลดิษฐ์ ผู้ตรวรวจทานความถูกต้อของแบบทดสอบออนไลน์
คุณครูเพ็ญพนัส เค้ากล้า ผู้ออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์
คุณครูสิโรธร ศรีโชติ ผู้ออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์
คุณครูภัสรสุดา วงษ์ยังอยู่ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
คุณปาริชาติ กิตติมาสกุล หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนปทุมคงคาทุกท่าน

ขอบคุณครับ
นายกษิธนัช ด่านสมัคร
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาเอกการวัดผลการศึกษา-ชีววิทยา
ผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์
โรงเรียนปทุมคงคา

รวมแบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร จาก โรงเรียนปทุมคงคา รับเกียรติบัตรฟรี
รวมแบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร จาก โรงเรียนปทุมคงคา รับเกียรติบัตรฟรี

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNpXj2eyRVu9ZFgX3paA9OCJEO4xWk8ib7YrSJ4l88igW4PQ/viewform

………………

แบบทดสอบออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องนักวิทยาศาสตร์สำคัญของโลก และ นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ควรรู้ (18 สิงหาคม 2564 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมคงคา)
แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานโรงเรียนปทุมคงคา ครูผู้สอนได้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง นักวิทยาศาสตร์สำคัญของโลก และ นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ควรรู้ (18 สิงหาคม 2564 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมคงคา)
ผู้ทำแบบทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 70 และผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องกรอก e-mail บัญชีจาก gmail เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง e-mail ที่กรอกไว้
หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จแล้วสามารถโหลดเกียรติบัตรทางช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ทำแบบทดสอบได้กรอกไว้ จำกัดเกียรติบัตร 1,500 ใบต่อวันครับถ้าระบบเต็มให้เข้าวันถัดไปครับ

ขอขอบคุณ
นายอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
คุณครูพิมภา จุลดิษฐ์ ผู้ตรวรวจทานความถูกต้อของแบบทดสอบออนไลน์
คุณครูเพ็ญพนัส เค้ากล้า ผู้ออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์
คุณครูสิโรธร ศรีโชติ ผู้ออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์
คุณครูภัสรสุดา วงษ์ยังอยู่ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
คุณปาริชาติ กิตติมาสกุล หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนปทุมคงคาทุกท่าน

ขอบคุณครับ
นายกษิธนัช ด่านสมัคร
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาเอกการวัดผลการศึกษา-ชีววิทยา
ผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์
โรงเรียนปทุมคงคา

รวมแบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร จาก โรงเรียนปทุมคงคา รับเกียรติบัตรฟรี
รวมแบบทดสอบออนไลน์ 3 หลักสูตร จาก โรงเรียนปทุมคงคา รับเกียรติบัตรฟรี

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบทดสอบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo9yRHeap1kchmcnfKwBxEeDVGbBiZ3E4U2xhhUuikm2MD5A/viewform