ลิงก์ลงทะเบียน สัปดาห์ที่ 1 สพฐ.จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

8225

ลิงก์ลงทะเบียน สัปดาห์ที่ 1 สพฐ.จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

ลิงก์ลงทะเบียน สัปดาห์ที่ 1 สพฐ.จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.
ลิงก์ลงทะเบียน สัปดาห์ที่ 1 สพฐ.จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

ลิงก์ลงทะเบียน สัปดาห์ที่ 1 สพฐ.จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีกิจกรรมดีๆจากสพฐ.มาฝากจ้า

พัฒนานวัฒกรรม Active Learningสัปดาห์ที่1 การเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด อยู่ร่วม อย่างปลอดภัย และมีความสุข
กลุ่มเป้าหมายที่ 1
ก่ลุ่มโรงเรียนคุณภาผ 349 โรงเรียน

คุณสมบัติ
– ผู้บริหาร และครู ตัวแทนประเภทละ 1 คน
– ศน.ที่เกี่ยวข้อง เขตละ 1 คน
– สมัครใจที่จะผัฒนาตนเองและมีทัศนคติที่ดี ผร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
– สามารถนำไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียนได้
– มีทักษะผื้นฐานในการใช้เครื่องมือเรียนรู้ Online (Microsoft Teams, Email และ Facebook)

เพิ่มเพื่อน

เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร
ครู กลุ่มโรงเรียนคุณภาผ 349 โรงเรียน เข้าร่วม Online Workshop
ส่งงานครบตามเงื่อนไขตลอด 12 สัปดาห์

เงื่อนไขการรับเกียรติขัตร
ผู้บริหาร และ คน. ที่เที่ยวข้อง กลุ่มโรงเรียนคุณภาผ 349 โรงเรียน
เข้าร่วม Online Workshop ส่งงานครบตามเงื่อนไขตลอด 12 สัปดาห์

กลุ่มเป้าหมายที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ
คุณสมบัติ
ครู คน. ผู้ขริหาร และผู้ที่สนใจในลังกัด สผอ. ชมผ่าน Live สด
เงื่อนไขการรับเกียรติขัตร
เรียนรู้ผ่าน Live สด ส่งงาน และทำตามเงื่อนไขครขตลอด 12 สัปดาห์
สามารถได้รับเกียรติขัตร
เงื่อนไขการรับเกียรติขัตร
ของโรงเรียนคุณภาผ 349 โรงเรียน
– ดำเนินการขยายผลชุมชนนักปฏิบัติ
Actiue Learning ในโรงเรียนของตนเอง
– ดำเนินการผัฒนาสู่โรงเรียน Actiue Learning โดยใช้ ㆍKRs เป็นฐาน
– นำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหมด ในช่องทางอ้อนไลน์ รายละเอียดตามที่ สผฐ. กำหนด
ลงทะเบียนได้ที่
https://inno.obec.go.th/activelearning

ลิงก์ลงทะเบียน สัปดาห์ที่ 1 สพฐ.จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.
ลิงก์ลงทะเบียน สัปดาห์ที่ 1 สพฐ.จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 1 คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจในสัปดาห์ที่ 1 (14 ส.ค.64) รับชมผ่าน FB Live เปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่ 12 ส.ค. 64 (คลิกที่นี่)

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1 (14 ส.ค.64) ผ่าน FB Live
2. ส่งของฝาก (Assignment) ตามที่วิทยากรกำหนด ผ่านระบบในเวลาที่วิทยากรกำหนด
3. รอรับเกียรติบัตรหลังจากครบสัปดาห์ที่ 12

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ลงทะเบียน คลิกที่นี่