สพฐ.ยันตำราเรียนประวัติศาสตร์ถูกต้อง เผยสนธิสัญญาการค้าฉบับแรก คือ เบอร์นีย์

230

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ให้สัมภาษณ์กรณีที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)
ยืนยันว่าไม่มีข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) ม.6
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผิดเพิ่มอีกดังที่ “อาจารย์ปิง ดาว้องก์”
ติวเตอร์ชื่อดังวิชาภาษาไทยและสังคม ทักท้วงว่าน่าจะมีข้อสอบผิดพลาดอีก 5
ข้อ ได้แก่ ข้อ 63 ข้อ 72 ข้อ 58 ข้อ 80 ข้อ 85
และมีคำถามและคำตอบกำกวมอีกหลายข้อนั้น ว่า
เมื่อสทศ.ยืนยันว่าไม่ได้ผิดเพิ่มอีก เราก็ต้องเชื่อ
สทศ.เพราะเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องการทดสอบ
โดยเฉพาะสทศ.รู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ เราต้องให้เครดิต
สทศ.ที่กล้าเปิดเผยข้อสอบและเฉลยคำตอบ แสดงว่าพร้อมที่จะรับความผิดพลาด
ซึ่งตนขอชื่นชมที่กล้าและในปีหน้าก็อย่าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก

“ส่วน
ที่มีการเปิดตำราเปรียบเทียบความผิดพลาดในการเฉลยคำตอบนั้น ผมไม่ทราบ
ผมต้องฟังและเชื่อ สทศ. เพราะสทศ.มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นคนออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบ ส่วนความเห็นของโรงเรียนกวดวิชา
ก็สามารถนำมาประกอบได้ แต่ผมก็ต้องส่งไปให้ สทศ.ดูให้คนที่ออกข้อสอบดู
ทั้งนี้ เราควรนำวิกฤตเป็นโอกาส เกิดการผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่
จะส่งผลให้ปีหน้าคณะกรรมการออกข้อสอบแต่ละคณะ ที่ สทศ.จ้างมา
จะได้ระวังมากขึ้น สทศ.ต้องตรวจสอบให้มากขึ้น
และหลังสอบเสร็จให้เปิดข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบเพื่อให้สังคมตรวจก่อน
จะได้ไม่มาเจอว่าผิดหลังจากส่งคะแนนไปให้มหาวิทยาลัยจัดอันดับแล้ว”
พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวและว่า ขณะนี้เมื่อมีการยืนยันกันแล้ว
ประเด็นนี้ควรจบได้แล้ว

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า
กรณีที่มีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตหนังสือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นม.6 ว่ามีเนื้อหาไม่ถูกต้องนั้น
ตนได้ประชุมร่วมกับกลุ่มสื่อ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อสอบสนธิสัญญาการค้าฉบับแรกระหว่างไทยกับ
ประเทศตะวันตก โดยสทศ.ระบุ 5 ตัวเลือกคือ 1.สนธิสัญญาครอว์ฟอร์ด
2.สนธิสัญญาเบอร์นีย์ 3. สนธิสัญญาบรุค 4.สนธิสัญญาเบาว์ริง
5.สนธิสัญญาปาวี และระบุว่าคำตอบที่ถูก คือ 4.สนธิสัญญาเบาว์ริงนั้น
ข้อนี้สำนักทดสอบฯ ได้ตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือเรียนของสพฐ.
พบว่าสนธิสัญญาการค้าฉบับแรกระหว่างไทยกับประเทศตะวันตก คือ
สนธิสัญญาเบอร์นีย์
(สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ฉบับแรกที่กรุงรัตนโกสินทร์)
ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ต่อมามีการจัดทำ
สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ 4
ซึ่งเป็นสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างจักรวรรดิอังกฤษและราชอาณาจักรสยาม
โดยสาระของสนธิสัญญาอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้าเสรีในกรุงเทพฯ
โดยเนื้อหาหนังสือดังกล่าว ยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ไม่มีอะไรผิดเพี้ยน

เพิ่มเพื่อน

“สพฐ.ยืนยันเนื้อหาที่อนุญาตให้สำนักพิมพ์ทุกแห่ง
พิมพ์จำหน่ายถูกต้อง ส่วนประเด็นข้อสอบของสทศ.นั้น
เราไม่สามารถตีเจตนาของคำถามได้ว่า ใช้คำถามลวงอะไร เพราะคำถามแต่ละข้อ
จะมีระดับของคำถาม ทั้งในระดับความจำและการคิดวิเคราะห์
ซึ่งต้องไปถามเจตนารมณ์ของผู้ออกข้อสอบ ว่า เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตรง ๆ
หรือต้องการคำตอบที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ และแม้ว่าการออกข้อสอบโอเน็ต
สทศ.จะเชิญครูสพฐ.ไปร่วม สพฐ.ก็ไม่มีทางรู้ว่าครูที่ไปร่วมออกข้อสอบเป็นใคร
เพราะเรื่องการออกข้อสอบถือเป็นความลับ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดก็ไม่อาจรู้ได้ สทศ.จะติดต่อกับครูโดยตรง
“นายบุญรักษ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์
กระแจะจันทร์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ออกมาโพสต์เฟสบุ๊คระบุว่าข้อสอบโอเน็ต ม.6
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผิด 2 ข้อ คือ ข้อ 63 และ ข้อ 88
อย่างไรก็ตามสทศ.ยอมรับว่าข้อสอบเฉลยผิดเฉพาะข้อ 88 ส่วนข้อ 63 ไม่ผิด
โดยได้ประมวลคะแนนใหม่และส่งคะแนนให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(สอท.)ก่อนประกาศผลแอดมิสชั่นส์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ : 8 มิ.ย. 59 เวลา: 19:07 น.