สพฐ.ยืนยันตำราเรียนประวัติศาสตร์ไม่ผิด

46

“บุญรักษ์ ”ระดมกึ๋น กลุ่มสื่อสพฐ. เช็คความถูกต้องตำราเรียนหลัง ติวเตอร์ชื่อดัง ระบุ หนังสือเรียนมีปัญหา ยืนยัน หนังสือที่ผ่านการตรวจจากสพฐ. อนุญาตให้พิมพ์และจำหน่วยในโรงเรียนถูกต้อง100%

วันนี้( 8 มิ.ย.) นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า  ตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหนังสือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่ามีเนื้อหาไม่ถูกต้อง นั้น  ตนได้ประชุมร่วมกับกลุ่มสื่อ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณา ตรวจและกลั่นกรองเนื้อหาที่จะไปตีพิมพ์เป็นหนังสือเรียนและใช้ในสถานศึกษา โดยการตรวจและกลั่นกรองจะมีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน  

เพิ่มเพื่อน

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับหนังสือเรียนกลุ่มวิชาสังคม ในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ ที่สถาบันบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)นำไปออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2558 ของ นักเรียน ชั้น ม.6 ที่ถามว่า ข้อใดเป็นสนธิสัญญาการค้าฉบับแรกระหว่างไทยกับประเทศตะวันตก โดยมี 5 ตัวเลือก คือ 1.สนธิสัญญา ครอว์ฟอร์ด 2.สนธิสัญญาเบอร์นีย์ 3. สนธิสัญญาบรุค 4.สนธิสัญญาเบาว์ริง 5.สนธิสัญญาปาวี ซึ่ง สทศ.เฉลยว่า คำตอบที่ถูกต้อง คือ  4.สนธิสัญญาเบาว์ริง นั้น  ตามเนื้อหาในหนังสือเรียน ระบุว่า สนธิสัญญาการค้าฉบับแรกระหว่างไทยกับประเทศตะวันตกที่เกิดขึ้นก่อนฉบับแรก คือ สนธิสัญญาเบอร์นีย์ ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ ส่วนสนธิสัญญาเบาว์ริง เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4  ดังนั้นหนังเรียนพิมพ์ขายซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีอะไรผิดเพี้ยน  รวมถึงประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับการเกิดสึนามิ ก็ได้ตรวจสอบแล้วว่า ในหนังสือเรียนได้เขียนตามหลักวิชาที่ถูกต้องแล้ว  

“สพฐ. ยืนยันเรื่องความถูกต้องของหนังสือที่อนุญาตให้ทุกสำนักพิมพ์พิมพ์จำหน่าย  เพราะจากการตรวจสอบหนังสือเรียน ข้อมูลในนั้นก็ถูกต้อง และข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในหนังสือก็ไม่ผิด ส่วนประเด็นเรื่องของข้อสอบของ สทศ.นั้น  สพฐ.ไม่สามารถตีเจตนาของคำถามได้ว่า ใช้คำถามลวงอะไรหรือไม่ เพราะคำถามแต่ละข้อจะมีระดับของคำถาม  ทั้งในระดับความจำและการคิดวิเคราะห์  ก็ต้องไปถามเจตนารมณ์ของผู้ออกข้อสอบ ว่า เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตรง ๆ หรือต้องการคำตอบที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์  และ แม้ว่าการออกข้อสอบโอเน็ต  สทศ.จะเชิญครูของ สพฐ.ไปร่วมออกข้อสอบด้วย  แต่ สพฐ.ก็ไม่มีทางรู้ว่า ครูที่ไปร่วมออกข้อสอบเป็นใคร เพราะเรื่องการออกข้อสอบถือเป็นความลับ ที่หน่วยงานต้นสังกัดก็ไม่อาจรู้ได้ สทศ.จะติดต่อกับครูผู้ออกข้อสอบโดยตรง”นายบุญรักษ์ กล่าว

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ พุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 16.57 น.