แบบทดสอบออนไลน์ฟรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

1725

แบบทดสอบออนไลน์ฟรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

แบบทดสอบออนไลน์ฟรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
แบบทดสอบออนไลน์ฟรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

แบบทดสอบออนไลน์ฟรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ได้จัดกิจรรรม “การทดสอบวัดความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564”
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

เพิ่มเพื่อน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการทดสอบวัดความรู้ทั่วไป โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ โดยกำหนดเกณฑ์การผ่านร้อยละ 60 (12 ข้อ)

หากผู้เข้ารับการทดสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ได้แจ้งไว้

ตัวอย่างเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ฟรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

แบบทดสอบออนไลน์ฟรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
แบบทดสอบออนไลน์ฟรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เข้าทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล แบบทดสอบออนไลน์ฟรี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต