สพฐ.ยันไม่ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

60

เบื้องต้นเสนอบริหารจัดการ”ควบรวม”โรงเรียน 4 แบบ/ตัวแปรชุมชนเห็นด้วยหรือไม่

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.59 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผย
ว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูง
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ที่ประชุมได้หารือถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.
ที่มีอยู่ขณะนี้จำนวน 15,577 โรงเรียน ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้
สพฐ.ไปดำเนินการว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไร โดย
เบื้องต้น สพฐ.ได้ดำเนินการใน 4 รูปแบบ คือ ควบรวมทั้งโรงเรียน,
ควบรวมแบบสลับชั้นเรียน, ควบรวมแบบสลับชั้นเรียนบางช่วงชั้น
และควบรวมแบบคละชั้น

นายชลำ อรรถธรรม
ผอ.สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.กล่าวว่า
แนวทางการดำเนินงานการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในปี 2559-2560
ซึ่งมีโรงเรียนที่เหลือจากการดำเนินการที่ผ่านมา10,971 โรงเรียน
โดยเป้าหมายหลัก คือต้องให้โรงเรียนมีครูครบชั้น
และมีนักเรียนที่เหมาะสมกับห้องเรียน ซึ่งก็หมายความว่าทั้ง 2โรงเรียน
ต้องมาบริหารโรงเรียนร่วมกันโดยวิธีการควบรวม แต่ไม่ใช่การยุบเลิกโรงเรียน
เว้นแต่โรงเรียนที่มีที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อจำกัด
คืออยู่ห่างไกล พื้นที่สูง อยู่บนเกาะ เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชน
เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียน
และในจำนวน 10,971 โรงเรียน
จะสามารถควบรวมได้เท่าไรก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเข้าใจของชุมชนด้วย
และเมื่อดำเนินการควบรวมโรงเรียนได้แล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ

สำหรับตัวเลขโรงเรียนขนาดเล็ก
มีดังนี้โรงเรียนที่ไม่มีจำนวนนักเรียนเลย มี 207 โรงเรียน
(ได้ยกทั้งโรงเรียนไปควบรวมกับโรงเรียนอื่น) นักเรียน 1-20 คน มี 1,059
โรงเรียน, นักเรียน 21-40 คน มี 2,488 โรงเรียน, นักเรียน 41-60 คน มี
3,388 โรงเรียน, นักเรียน 61-80 คน มี 3,515 โรงเรียน, นักเรียน 81-100 คน
มี 2,768 โรงเรียน และนักเรียน 100-120 คน มี 2,359 โรงเรียน

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ