สมศ.นำร่องประเมินคุณภาพรอบ 4

43

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นายคมศร วงษ์รักษา รักษาการแทน ผอ.สมศ. แถลงความคืบหน้าการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ 4 ว่า สมศ.เตรียมเสนอแนวทางการประเมินต่อบอร์ดบริหาร สมศ.ในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ โดยยึดตามนโยบายรัฐบาล และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ที่ขอให้การประเมินภายนอกและภายในสอดคล้องกัน โดยใช้ตัวบ่งชี้เดียวกับการประเมินภายในรวมทั้งจะใช้ผู้ประเมินของ สมศ.ร่วมกับผู้ประเมินภายใน โดยเน้นการประเมินภาพรวมเชิงคุณภาพ จะไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารเพื่อลดภาระของครู

นายคมศรกล่าวอีกว่า สมศ.จะเริ่มนำร่องประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 เฟสแรก จำนวน 8,000 แห่ง ในเดือน ก.ค.นี้ โดยจะเริ่มใน 2 ระดับก่อน คือการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ส่วนอุดมศึกษายังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนเรื่องตัวชี้วัดจึงต้องรอหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาก่อน ทั้งนี้ การประเมินจะสุ่มเลือกสถานศึกษาตามขนาด ทุกสังกัด และครอบคลุมทุกพื้นที่ หลังนำร่องประเมินเฟสแรกเสร็จสิ้นจะนำกลับมาพิจารณาว่าตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่ เพื่อนำมาปรับปรุงก่อนเดินหน้าประเมินสถานศึกษาจนครบ อย่างไรก็ตามคงต้องรอบอร์ดบริหาร สมศ.เห็นชอบก่อน.

เพิ่มเพื่อน

ที่มา :  ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 10 มิ.ย. 2559 05:45

ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 10 มิ.ย. 2559 05:45

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/635671