รวมไว้ให้แล้วที่นี่!! เอกสาร สื่อ แบบทดสอบ แหล่งสืบค้นออนไลน์ คณิตศาสตร์ [เยอะสุดๆ]

430

เอกสาร
สื่อ
แบบทดสอบ
แหล่งสืบค้นออนไลน์

เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ความหมาย

       การรวบรวม
จัดระบบ
เอกสาร สื่อ
แบบทดสอบ เครือข่ายออนไลน์
สำหรับบริการครูและผู้สนใจ
เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

โครงสร้าง
และการจัดระบบ

        1.  โครงสร้างในการนำเสนอแบ่งเป็น
4 ประเภท
คือ

                1)  คลังความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ 
หมายถึง
แหล่งรวบรวมเอกสารความรู้ด้านการสอนคณิตศาสตร์ 
หลักสูตร
วิธีการสอน
งานวิจัย

                2)  คลังสื่อคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  หมายถึง 
แหล่งรวบรวมสื่อการสอนของครู
และสื่อสำหรับเด็ก

                3)  คลังแบบทดสอบคณิตศาสตร์ 
หมายถึง
แหล่งรวบรวมแบบทดสอบคณิตศาสตร์
ในระดับชั้นต่างๆ 

                4)  แหล่งสืบค้นออนไลน์
หมายถึง
รายชื่อและลิงค์แหล่งสืบค้นออนไลน์
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

        2.  วิธีการให้บริการผ่านหน้า
web กลุ่มนิเทศฯ

คลังความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์

 

1.  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2.  วิธีการสอนคณิตศาสตร์

3.  รวมสูตรคณิตศาสตร์ : ทรูปลูกปัญญาดอทคอม

เพิ่มเพื่อน

                  www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/12580-00/‎

4.  สาระข้น ความรู้เข้ม
เติมเต็มทุกความคิด คณิตศาสตร์

                  kanchit004.wordpress.com/‎

5.  เอกสารความรู้ 8 ปี คณิตศาสตร์โลก
ระดับประถมศึกษา
 

    
            sckmath.in.th/?p=147‎

6.  ยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์ – คลังความรู้โรงเรียนในฝัน

    
            www.curric.net/center/math/math_strategies.pdf‎

7. มารู้จัก
PISA กันเถอะ

               
http://academic.obec.go.th/web/node/271

 คลังสื่อคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

          1. แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว

          2.
แบบฝึกคณิตศาสตร์
และใบงานคณิตศาสตร์

           http://www.adaptedmind.com/First-Grade-Math-Worksheets-And-Exercises.html

3. คณิตศาสตร์ เรียนเลขออนไลน์
เรียนคณิตศาสตร์ฟรี
o-net gat pat ในคลังความรู้

 www.trueplookpanya.com/new/knowledge_list/all-2000/‎

4.  คลังสื่อ
CAI : ONLINE เรื่อง
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

          
www.caistudio.info/index.php?name=studiocai&file=readstudiocai…‎

คลังแบบทดสอบคณิตศาสตร ์

          1.  แบบทดสอบการคิดเลขเร็ว
ป.1-6

          2.  แบบทดสอบ
NT ป.3

          3. 
แบบทดสอบ Pre-O-NET
1-2555

          4.  แบบทดสอบ
Pre-O-NET 1-2554

          5.  แบบทดสอบ
Pre-O-NET 2-2554

          7.   แบบทดสอบ
O-NET 2552-2553
                (ทั้งหมดอยู่ที่หน้าเว็บกลุ่มนิเทศ)

 

แหล่งสืบค้นออนไลน์

 

    ทรู
ปลูกปัญญา     http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=3232

·    สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

http://www.math.or.th/

·    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสวท.

          สาขา
คณิตศาสตร์ประถมศึกษา
http://primarymath.ipst.ac.th/

          สาขา
คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
http://secondmath.ipst.ac.th/

·    Free Math Test

http://www.freemathtest.com/

·   adaptedmind.com

http://www.adaptedmind.com/First-Grade-Math-Worksheets-And-Exercises.html

·    คณิตศาสตร์มหัศจรรย์
ครูบุศยมาศ

     http://bussayamas123.wordpress.com/

·    คลังความรู้ที่เชื่อมโยง

             http ://210.1.20.39/webmath/level1to3.html

ที่มา : กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1