ป.โทบริหารการศึกษารับเกินลิมิต 11 มหาวิทยาลัย ทยอยส่งข้อมูล-เช็กอาจารย์ฝากชื่อ-เตือนครู-ผอ.ตรวจสอบ

56

ป.โทบริหารการศึกษารับเกินลิมิต 11 มหาวิทยาลัย ทยอยส่งข้อมูล-เช็กอาจารย์ฝากชื่อ-เตือนครู-ผอ.ตรวจสอบ

         
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังประชุมหารือแนวทางการดำเนินการรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ว่าได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)
ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร)
มาหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการรับนักศึกษาเกิน
โดยเฉพาะในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา
ซึ่งพบปัญหาว่ามหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนจำนวนเกินกว่า
ที่แจ้งให้ สกอ.รับทราบ
โดยที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการที่มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตจำนวนมาก
ถือเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ต่อสิ่งที่ทำแต่
ศธ.ก็จำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการ
ศึกษา
          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า
สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางที่หลากหลาย
ทั้งใช้วิธีเด็ดขาด อาทิ หากพบทำผิดกติกาก็จะไม่อนุมัติใดๆ ทั้งสิ้น
เป็นต้นส่วนที่ก่อนหน้าที่มอบหมายให้คุรุสภา ทำหนังสือสอบถามไปยัง 11
มหาวิทยาลัย เพื่อขอให้ชี้แจงเหตุผลที่รับนักศึกษาเกินนั้น
หลายแห่งทยอยตอบมาแล้ว ส่วนใหญ่ชี้แจงตัวเลขสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
สามารถจัดการศึกษาได้
ซึ่งตรงนี้จะมอบให้ผู้เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ว่ามีอาจารย์สอนตามจำนวนจริงหรือไม่ เป็นการฝากชื่ออาจารย์หรือไม่
จัดการเรียนการสอนกันอย่างไร แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)
เวลานี้ยังไม่ได้รับข้อมูล และ
สกอ.ก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งจากมกธ.ว่าจะมีการเปิดรับ
นักศึกษาเพิ่มในสาขาวิชาบริหารการศึกษาด้วย
         
“การประชุมครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติ ผมเพียงอยากฟังแนวคิด
และข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายเกี่ยวกับปัญหานี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ทั้งนี้
ผมไม่ได้ต้องการปิดกั้นโอกาสการศึกษา
เพราะการให้คนได้รับการศึกษาเป็นเรื่องที่ดี แต่เนื่องจากหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีผลในการใช้เป็นวุฒิ
เพื่อเป็นผู้บริหารโรงเรียนได้
ซึ่งหากผมได้ผู้อำนวยการที่เรียนปริญญาโทจริง ผมก็ดีใจ
แต่ถ้าผมได้ผู้อำนวยการที่เรียนปริญญาโทไม่มีคุณภาพ
สุดท้ายก็ส่งผลไปถึงเด็ก ผมจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก และเวลานี้
ศธ. ก็กำลังแก้ไขปัญหาเพราะมักจะโทษว่าระบบไม่ดี ครูไม่ดี โรงเรียนห่วย
ดังนั้น จึงต้องแก้เรื่องนี้ทั้งระบบ และเชื่อว่าปัญหานี้จะทำให้ครู
และผู้บริหารทุกคนที่ต้องการเรียนสาขานี้เลือกและตรวจสอบให้ดี
มีความตระหนักมากขึ้น”พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ