เรียกคืนเข็มทองคำจากกรรมการคุรุสภาทีมสอบฯ เชิญอดีตเลขาฯให้ข้อมูล

71

เรียกคืนเข็มทองคำจากกรรมการคุรุสภาทีมสอบฯ เชิญอดีตเลขาฯให้ข้อมูล

         
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ คุรุสภา
เปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่น
ดิน (สตง.) ชี้มูลกรณีที่คุรุสภามอบเข็ม
คุรุสดุดีทองคำให้คณะกรรมการคุรุสภาทุกคนอาจไม่เหมาะสม
เพราะวัตถุประสงค์ของการมอบเข็มดังกล่าวเพื่อสดุดีครูที่ทำ
คุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว
โดยการมอบเข็มคุรุสดุดีทองคำให้กับคณะกรรมการคุรุสภามีตั้งแต่ช่วงที่นาย
องค์กร อมรสิรินันท์ เป็นเลขาธิการคุรุสภา โดยแจกไปแล้วประมาณ 70 เข็ม
เบื้องต้นสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ส่งหนังสือถึงอดีตคณะกรรมการคุรุสภา
รวมถึงอดีตเลขาธิการคุรุสภาที่ได้รับเข็มคุรุสภาสดุดีทองคำทุกคนขอให้คืน
เข็มให้ คุรุสภาก่อน ซึ่งก็ได้คืนมาจำนวนหนึ่งแล้ว แต่ไม่มาก เพราะ
บางคนบอกว่าทำหาย และบางคนไม่สามารถติดต่อได้ “สำหรับ
ผู้ที่ยังไม่ได้คืนเข็ม คุรุสภาคงต้องทวงต่อไป
โดยขอให้อดีตกรรมการคุรุสภาที่ได้รับเข็มทุกคนนำมาคืนให้คุรุสภาก่อน
เหตุผลที่ขอให้คืนเข็มมาก่อน เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าเข็มคุรุสดุดีทองคำ
ที่มอบให้ไปนั้นเป็นทองคำแท้หรือไม่
เพราะเคยมีข้อร้องเรียนว่าเข็มที่มอบให้กับครูไม่ใช่ทองแท้
ซึ่งคุรุสภาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นทองแท้ 97%
ขณะเดียวกันยังรอผลการตรวจสอบ ตามที่
สตง.ชี้มูลว่ากรรมการคุรุสภาไม่มีสิทธิที่จะได้รับเข็ม ทั้งนี้
เมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว หากวินิจฉัยว่า
อดีตกรรมการคุรุสภาไม่สมควรได้รับเข็มตามที่ สตง.ชี้มูลก็ต้องยึดคืนถาวร
แต่ถ้าวินิจฉัยว่ารับได้ ไม่ผิด
ก็จะส่งเข็มกลับคืนให้กับอดีตกรรมการคุรุสภาทุกคน” นายชัยยศกล่าว
         
นายชัยยศกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ศธ.ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทุจริต
เร่งรัดให้คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับปัญหาทุจริตที่ใน
ศธ.เร่งดำเนินการ และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการอำนวยการฯรับทราบ ทุก
15 วัน รวมถึงการตรวจสอบปัญหาเข็มคุรุสดุดีทองคำ
ล่าสุดคณะกรรมการตรวจสอบฯได้เชิญนายองค์กรมาให้ข้อมูล แต่
ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน