มกธ.เงียบฉี่ไร้วี่แววแจงรับนศ.เกิน

31

ดาว์พงษ์เผยมีบางมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลมาแล้ว-ชี้ผู้บริหารรร.จบหลักสูตรห่วยส่งผลมาถึงเด็ก

“ดาว์พงษ์” รับข้อเสนอแก้ปัญหามหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเกิน
เตรียมชงเข้าบอร์ดคุรุสภา
เผยมีบางมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลแจงสาเหตุรับนักศึกษาเกินมาบ้างแล้ว แต่ไร้แวว
มกธ. ชี้หากผู้บริหารโรงเรียนจบหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
แต่ไม่มีคุณภาพ จะส่งผลต่อเด็ก

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวภายหลังการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ร่วมกับรองประธานที่ประชุมอธิการดีแห่งประเทศไทย (ประธาน ทปอ.)
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ประธาน ทปอ.มรภ.)
และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี รวมถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) เลขาธิการคุรุสภา (เลขาฯ
คุรุสภา) ว่า
ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการผลิตบัณฑิตเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้นมีผลต่อคุณภาพของการศึกษา
การประชุมในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าการแก้ปัญหาเรื่องการรับนักศึกษาเกินจะออกมาในรูป
แบบใด ซึ่งที่ประชุมมีการเสนอแก้ปัญหาทั้งรูปแบบที่เด็ดขาด เช่น
ไม่อนุมัติใดๆ ทั้งสิ้นหากทำผิดกติกา และยังมีรูปแบบที่ประนีประนอม เช่น
ให้สภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจโดยตรงเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
และทำให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
ซึ่งตนก็ได้รับฟังข้อเสนอและรวบรวมเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการการ
คุรุสภาอีกครั้ง

เพิ่มเพื่อน

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สำหรับใน 11
มหาวิทยาลัยที่มีปัญหาในลักษณะดังกล่าว ทั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(มกธ.) และอีก 10 มหาวิทยาลัยที่เพิ่มเติม
ได้มีมหาวิทยาลัยบางแห่งส่งข้อมูลรายงานมายัง
ศธ.ถึงเหตุผลที่มีการรับนักศึกษาเกินในหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รวมไปถึงจำนวนอาจารย์ผู้สอนด้วย
แต่ของ มกธ.นั้นยังไม่มีการรายงานมา ขั้นตอนต่อไป
ศธ.จะนำข้อมูลมาศึกษาในรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง
เพราะมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะนำรายชื่ออาจารย์มาเขียนไว้เฉยๆ ก็ได้
นอกจากนี้ ศธ.เองก็ต้องกลับมาทบทวนดูว่ามาตรการหลักสูตรที่มีอยู่ของ
สกอ.ล้าสมัยหรือไม่ หากล้าสมัยก็ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า จากกรณีที่เกิดขึ้น
ตนเชื่อว่าจะทำให้สภามหาวิทยาลัยตระหนักและลงรายละเอียดในการอนุมัติเรื่อง
ต่างๆ มากขึ้น ทั้งนี้ ตนไม่ได้ต้องการปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา
แต่ในส่วนของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ถือว่าต้องให้ความสำคัญ
เนื่องจากการจะสอบผู้บริหารสถานศึกษาได้ต้องมีวุฒิการศึกษาสาขาดังกล่าว
ซึ่งหากโรงเรียนได้ผู้บริหารที่จบปริญญาโทสาขานี้จริงก็เป็นเรื่องที่ดี
แต่หากผู้บริหารสถานศึกษาจบปริญญาโทที่ไม่มีคุณภาพก็จะส่งผลถึงเด็ก
และฝากถึงผู้ที่สนใจจะเป็นผู้บริหารการศึกษาที่ต้องผ่านการเรียนสาขานี้
ควรตระหนักมากขึ้น เลือกและตรวจสอบให้ดี.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์