3 ช่องทางติดตาม สถานะการ ขอรับเงินคืน สำหรับ สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2564

892

3 ช่องทางติดตาม สถานะการ ขอรับเงินคืน สำหรับ สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2564

3 ช่องทางติดตาม สถานะการ ขอรับเงินคืน สำหรับ สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2564
3 ช่องทางติดตาม สถานะการ ขอรับเงินคืน สำหรับ สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2564

3 ช่องทางติดตาม สถานะการ ขอรับเงินคืน สำหรับ สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2564

กรณีสมาชิกใช้มือถือสมาร์ทโฟน สามารถติดตามได้ทาง My GPF Application คลิก https://bit.ly/3eqgQpu โดยดูได้ 2 เมนู คือ
• เมนูบัญชีของฉัน กดดูประวัติการรับเงินคืน
• เมนูคุยกับบอท กดปุ่ม “การขอรับเงินคืน” จากนั้นเลือกหัวข้อ “ติดตามสถานะขอรับเงินคืน”

เพิ่มเพื่อน

กรณีสมาชิกใช้คอมพิวเตอร์พีซี สามารถติดตามได้ทาง My GPF Website คลิก https://bit.ly/36EGJy4
เมื่อเข้าสู่ระบบ My GPF Website แล้ว ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ โดยระบุข้อมูลดังนี้
– วันที่ กบข. ได้รับเรื่อง
– วิธีการขอรับเงินคืนของสมาชิก
– สถานะดำเนินการจ่ายเงินคืน

สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ Contact Center โทร. 1179
โดยสมาชิกต้องแจ้งชื่อ-สกุล และหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับเจ้าหน้าที่ กบข. เพื่อตรวจสอบสถานะการขอรับเงินคืน

3 ช่องทางติดตาม สถานะการ ขอรับเงินคืน สำหรับ สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2564
3 ช่องทางติดตาม สถานะการ ขอรับเงินคืน สำหรับ สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล 3 ช่องทางติดตาม สถานะการ ขอรับเงินคืน สำหรับ สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2564 จาก กบข.