10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์ / ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

194

 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความ
สำคัญมากสำหรับการเรียน เด็ก ๆ
ต้องมีคะแนนคณิตศาสตร์สูงในระดับหนึ่งจึงจะสามารถสอบเข้าเรียนในระดับมัธยม
หรือเลือกสาขาวิชาที่ต้องการได้ โดยเฉพาะการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
อีกทั้งอาชีพที่ทำเงินมากมายหลายอาชีพบุคคลเหล่านั้นต้องมีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ที่ดี
วันนี้ผู้เขียนขอเขียนเรื่องวิธีการช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้

       
       1. ต้องแน่ใจว่า ลูกเข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
การใช้วิธีการท่องจำเพียงใช้ไม่ได้ผลกับการเรียนคณิตศาสตร์
ดังนั้นต้องพยายามให้ลูกเข้าใจโจทย์พื้นฐานง่าย ๆ ตัวอย่างเช่น
โดยใช้วิธีเพิ่มจำนวนไม้บล็อกในกองให้ลูกนับและถามว่าตอนนี้มีไม้บล็อกในกอง
เท่าไหร่ เป็นต้น
       
       2. ช่วยลูกให้เข้าใจความจริงพื้นฐาน ความจริงพื้นฐาน
เช่น 3-2 = 1 , 1+1 = 2 เป็นต้น เด็ก ๆ สามารถตอบได้ในช่วงเวลาอันสั้น ๆ
โดยใช้กระดานตัวเลขเข้าช่วย ชูภาพให้เด็ก ๆ ดู และให้เด็กตอบอย่างรวดเร็ว
หากลูกไม่สามารถหาคำตอบได้ให้ใช้อุปกรณ์ของจริงช่วยในการนับ
       
       3. สอนลูกให้เขียนตัวเลขอย่างบรรจง
25% ของการทำโจทย์คณิตศาสตร์ผิด คือ การเขียนตัวเลขผิด ดังนั้น
ต้องหัดให้ลูกเขียนตัวเลขบรรจง เขียนหลักของตัวเลขให้ตรงกัน
โดยซื้อสมุดที่มีเส้นช่องบรรทัดเป็นตารางกราฟให้ลูก
เพื่อให้ลูกเขียนตัวเลขง่ายขึ้น ซึ่งจะทำให้มีข้อผิดพลาดน้อยลง
       
       4. ให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อลูกต้องการความช่วยเหลือ
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอยู่บนความเข้าใจของพื้นฐานที่เรียนมาแล้ว
ยกตัวอย่าง เช่น หากไม่มีความเข้าใจเรื่องเปอร์เซ็นต์
ก็จะทำผิดพลาดเรื่องจุดทศนิยมด้วย หากคุณครูไม่มีเวลาพอในการช่วยเหลือเด็ก
คุณพ่อคุณแม่อาจต้องมีติวเตอร์พิเศษให้ลูกเรียนเสริมอีกครั้ง
       
       5. สอนลูกถึงวิธีการทำการบ้าน
หลังจากได้รับการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนแล้ว
สอนลูกถึงวิธีการทำการบ้านจากการศึกษาการแบบฝึกหัดและอ่านตัวอย่างวิธีทำใน
หนังสือ ให้ลูกลองทำจากตัวอย่างก่อนแล้วจึงเริ่มลงมือทำแบบฝึกหัด
       
       6. เสริมแรงลูก
ให้ลูกทำมากกว่าการบ้านที่ครูให้ การฝึกให้ลูกทำบ่อย ๆ
เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับคณิตศาสตร์
หากคุณครูให้ทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นการบ้าน
คุณพ่อคุณแม่ลองให้ลูกทำข้อคณิตศาสตร์แปลก ๆ
มากกว่าการบ้านที่คุณครูให้ทำบ้าง
เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น
หากลูกใช้เวลาในการฝึกฝนทางคณิตศาสตร์มากเท่าไหร่
เด็กจะยิ่งมีความเชื่อมั่นและมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย
       
       7. อธิบายถึงการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องเข้าใจโจทย์ปัญหา ให้ลูกอ่านโจทย์หลาย ๆ ครั้ง
และทำความเข้าใจ อาจให้ลูกวาดภาพพร้อมแผนผังประกอบด้วย
อีกทั้งทำโจทย์ให้ง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนโจทย์ปัญหาเป็นตัวเลขที่ง่ายขึ้น
เมื่อเด็กตีโจทย์ได้ก็สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้
       
       8. ช่วยลูกให้เข้าใจคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์
หากเด็ก ๆ เข้าใจโจทย์อย่างไม่ถ่องแท้ ไม่เข้าใจศัพท์ทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ
มากกว่า น้อยกว่า คงเดิม เหลือ เป็นต้น จะทำให้เด็กแก้โจทย์ปัญหาไม่ได้
วิธีการช่วยวิธีหนึ่งคือ ให้แก้โจทย์โดยใช้ตัวเลขง่าย ๆ
แทนตัวเลขยากๆกับลูก
       
       9. ทำให้คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

หากเด็กตระหนักถึงความสำคัญทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายมาก
ขึ้น เช่น ให้เด็กวัดความความยาวของกระถางต้นไม้ต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่ง
หรือให้ช่วยไปจ่ายค่าอาหาร เป็นต้น
       
       10. เล่นเกมกับลูก
โดยให้ลูกนับต้นไม้ที่ผ่านมา เสาไฟฟ้า หรือบวกเลขจากทะเบียนรถ
ทำให้ลูกสนุก
เพื่อลูกจะรู้สึกว่าคณิตศาตร์ไม่เป็นการเรียนแต่เป็นการเล่นเกมที่สนุก
       
       คณิตศาสตร์อยู่รอบ ๆ ตัวเรา
เลขฐาน 5 และ 10
พื้นฐานความเข้าใจทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตอนาคตได้
อย่าให้ลูกเรียนเลขโดยการท่องจำ
แต่ให้ลูกเรียนด้วยความเข้าใจและสนุกกับมัน
เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : ผู้จัดการ Online