“ฤๅเดช”เชื่อสังคมจะฆ่ามหาวิทยาลัยไร้คุณภาพ

86

อธิการบดีม.ราชภัฎสวนสุนันทาย้ำอุดมศึกษาไทยมีปัญหาคุณภาพเป็นความรับผิดชอบของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยทุกสถาบัน เชื่อในที่สุดพลังของสังคมจะฆ่าสถาบันที่ไม่มีคุณภาพให้ตายไปเอง แต่รัฐต้องสร้างระบบแนะแนวที่มีคุณภาพเพื่อช่วยผู้เรียนในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

    รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา(มร.สส.) กล่าวถึงกรณีที่ปัจจุบันกำลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทยว่า ปัญหาด้านคุณภาพเป็นความรับผิดชอบของทั้งสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยของแต่ละสถาบัน ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะต้องตระหนักในความสำคัญของบทบาทหน้าที่ แต่สำหรับมร.สส.ไม่มีปัญหาเหล่านี้ อย่างไรก็ตามตนเคยแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปว่า การจะทำให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพอาจต้องให้กระบวนการทางสังคมเข้ามามีส่วนจัดการกับปัญหาด้วย หากสถาบันใดไม่มีคุณภาพ สังคมก็จะลงโทษและฆ่าสถาบันเหล่านั้นให้ล้มหายตายจากไปเอง ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน แต่ที่สำคัญเราจะต้องมีระบบการแนะแนวและให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยเฉพาะแผนการรับและจำนวนที่รับจริงที่จะต้องเปิดเผยให้เห็นชัดเจน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ต้องเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้

รศ.ดร.ฤๅเดช กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีผู้ที่จบปริญญาเอกจำนวนมาก แต่หลายคนกลับไม่กล้าโชว์ ไม่กล้าบอกใครว่าจบจากที่ไหน เพราะกลัวคนอื่นจะร้องยี้ และไม่ให้ความเชื่อถือ ทั้งที่อาจจะเคยจบปริญญาตรีและโทอย่างดีมาก่อน แต่พอจบปริญญาเอกจากสถาบันที่ไม่น่าเชื่อถือก็เป็นการลดคุณค่าปริญญาที่เคยได้รับมาก่อนไปด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เหมือนที่มร.สส.ก็เคยมีผู้ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สังคมจับตามองในความไม่น่าเชื่อถือมาสมัครเป็นอาจารย์ ตนก็แนะนำว่าให้ใช้วุฒิปริญญาตรีและโทที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมาสมัครจะดีกว่า
 

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 16.10 น.