สภาฯรื้อคำสั่ง คสช. !!! คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้ง ให้เขตพื้นที่ฯ

1400

สภาฯรื้อคำสั่ง คสช. !!! คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้งให้เขตพื้นที่

สภาฯรื้อคำสั่ง คสช. !!! คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้ง ให้เขตพื้นที่ฯ
สภาฯรื้อคำสั่ง คสช. !!! คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้ง ให้เขตพื้นที่ฯ

สภาฯรื้อคำสั่ง คสช. !!! คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้ง ให้เขตพื้นที่ฯ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์ เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้รับทราบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 19/2560 เรื่องปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี(ครม. ) 1 ฉบับ และมีฉบับที่ ส.ส.เสนออีก จำนวน 6 ฉบับ รวม 7 ฉบับ โดยการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวที่เสนอจากพรรคการเมืองทั้ง 6 พรรคนั้นให้คืนอำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายการบริหารงานบุคคลให้เขตพื้นที่ดำเนินการตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ฉบับเดิม

เพิ่มเพื่อน

แต่ขณะที่การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คำสั่งคสช.ฯฉบับของ ครม.เสนอให้อำนาจการโยกย้ายและแต่งตั้งการบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่ของอนุกรรมการการศึกษาจังหวัด (อ.ก.ค.ศ.) จังหวัดดำเนินการ ดังนั้นที่ประชุมสภาฯจึงมีมติรับหลักการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คำสั่ง คสช.ฯทั้งหมด 7 ฉบับ อย่างไรก็ตามขั้นตอนจากนี้จะมีข้อสรุปออกมาในทิศทางไหนนั้นจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎรที่จะพิจารณาต่ออีกสองหรือสามวาระ

เลขาธิการ สกศ. กล่าวอีกว่า ส่วนในวันที่ 17 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาและวุฒิสภา โดยจะมีการพิจารณากฎหมายปฎิรูปการศึกษา คือ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. กับ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ซึ่งในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างของ ศธ.แต่อย่างใด ทั้งนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่สภาฯรับหลักการให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.คำสั่ง คสช.ฯที่เกิดขึ้น เพราะอำนาจการบริหารงานบุคลควรจะอยู่ที่หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานผู้ใช้งานบุคคลมากกว่า อีกทั้งจะทำให้บริหารงานบุคคลได้คล่องตัวมากขึ้น ส่วนประเด็นที่กังวลว่าเมื่ออำนาจมาอยู่ที่เขตพื้นที่เหมือนเดิมแล้วอาจเปิดช่องให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เหมือนในอดีตที่มีการร้องเรียนนั้น ตนไม่คิดเช่นนั้นต้องแยกข้อกฎหมายกับการบริหารงานออกจากกัน ซึ่งหากมีการเรียกรับผลประโยชน์เกิดขึ้นผู้บริหารสพฐ.และรัฐมนตรีจะต้องรจัดการขั้นเด็ดขาดอยู่แล้ว เพราะหากไม่ตรวจสอบก็จะโดนข้อหาละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ได้

ด้านนายธนชน มุทาพร ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ รมว.ศึกษาธิการ และ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่เห็นความสำคัญและรับฟังเสียงร้องเรียนจากองค์กรครูทุกฝ่าย.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู