สธ.ค้นหาเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการล่าช้า ตั้งเป้าเจอ4หมื่นคน

86

สธ.รณรงค์
คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย จำนวน 40,000 คน
หลังพบมีเด็กไทยโตช้ากว่ามาตรฐาน 30% ส่งผลกระทบการเรียน อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ชี้หากกระตุ้นพัฒนาการเหมาะสม 90% จะกลับมาปกติ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.)
ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ศึกษาธิการ,
รพ.พระมงกุฎเกล้า, กรมแพทย์ทหารบก, กระทรวงกลาโหม, รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
และกรุงเทพมหานคร แถลงข่าว “สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4
ช่วงวัย อายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือนทั่วไทย”
ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559

โดย นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า เด็กปฐมวัยไทยมีวิกฤติทางด้านพัฒนาการ
โตช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึง 30%
และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการศึกษาของเด็กไทยที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่
เพราะมีเด็กนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ประมาณ 10-15% “อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น”
ทำให้ประเทศไทยพัฒนาช้าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในการเปิดประเทศรับการ
เป็น AEC จากข้อมูลการสำรวจพัฒนาการเด็กของกรมอนามัยเมื่อปี 2557
พบเด็กแรกเกิด-2 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัย 22% ส่วนเด็กอายุ 3-5
ปีมีพัฒนาการไม่สมวัยสูงถึง 34% หรือ 1 ใน 3
จำเป็นต้องเร่งค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการส่งเสริม
กระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ซึ่งพบว่า 90% จะกลับมาปกติ ส่วนอีก 10%
อาจมีปัญหาอื่นๆ เช่น ออทิสติก หรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้
ต้องรับการดูแลรักษา กระตุ้นพัฒนาการโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2559 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ระดมความร่วมมือของทุกหน่วยงาน
จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 9, 18, 30, 42
เดือนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559
เพื่อค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า/ล่าช้า จำนวนประมาณ 40,000 คน
ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและครอบคลุมมากขึ้น

พร้อมกับจัดทำขึ้นเป็นคู่มือที่มีความไวต่อการค้นหาพัฒนาการล่าช้าได้ถึง
ร้อยละ 94 โดยดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,785 แห่ง
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 1,576 แห่ง โรงเรียนอนุบาล 27,400 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 37 แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 12
แห่งของสำนักอนามัย กทม. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ
และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

น.ส.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ กล่าวว่า
แอปพลิเคชันคุณลูกเป็นความร่วมมือของทาง สวทช. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้ดาวน์โหลดผ่าน IOS หรือแอปสโตร์
เพื่อใช้ติดตามพัฒนาการของลูก ว่ามีพัฒนาการช้าหรือไม่
นอกจากนี้ยังมีบอกช่วงเวลาการฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพช่องปาก
ภายในแอปพลิเคชันจะมีข้อมูลต่างๆ คอยแนะนำผู้ปกครอง.