รมว.ศธ.เปิดเผยการปรับโครงสร้าง ศธ.และโครงการบูรณะและอนุรักษ์วังจันทรเกษม

51

ศึกษาธิการ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ เกี่ยวกับประเด็นข่าวการปรับ
โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
และ
โครงการบูรณะและอนุรักษ์วังจันทรเกษม
(อาคารราชวัลลภ)

ซึ่งเป็นที่ทำการของกระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อน

– ประเด็นข่าวการปรับโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ
กล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ร่างโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

โดยโครงสร้างใหม่จะมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของข้าราชการประจำนั้น
ชี้แจงว่าหากจะมีการปรับโครงสร้างของกระทรวงจริง
จะดำเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผยก่อน
เพื่อปิดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นร่างโครงสร้างใหม่ที่มีการแชร์กันทางสื่อสังคมออนไลน์

อย่างไรก็ตาม
จากการที่เข้ามาบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม
2558 ทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ
และที่ผ่านมาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ต่างมีข้อเสนอเรื่องการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน
จึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณาใหม่  โดยจะต้องนำปัญหาต่างๆ
ตามโครงสร้างปัจจุบันมาคลี่ และหากจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่
ก็ต้องให้ผู้คนทั้งองค์กรยอมรับและปฏิบัติได้
ซึ่งอาจจะมีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ แต่มีระบบการคานอำนาจเอาไว้
เพราะในอดีตเมื่อกระจายอำนาจไปแล้ว
พบว่ามีการบริหารงานไม่เชื่อมต่อเท่าที่ควร

ส่วนระยะเวลาดำเนินการในเรื่องนี้
คาดว่าจะผลักดันเรื่องการปรับโครงสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
2560 และหากมีการปรับจากองค์กรหลักเป็นกรมจริง ในกฎหมายจะมีบทเฉพาะกาล
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเดิมไม่เสียสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับโครงการบูรณะและอนุรักษ์วังจันทรเกษม


จากการหารือร่วมกับท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา
ในการบูรณะและอนุรักษ์วังจันทรเกษม ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารราชวัลลภ
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา
ทั้งโครงสร้างหลังคา วัสดุมุงหลังคา บานประตู หน้าต่าง วัสดุปูพื้น ผนัง
สีอาคารทั้งภายในและภายนอก ลวดลายประดับตกแต่งอาคาร ระบบระบายน้ำ
และภูมิทัศน์โดยรอบเสื่อมสภาพ
เพราะไม่เคยมีการบูรณะครั้งใหญ่เลยนับตั้งแต่มีการก่อสร้างขึ้นเป็นเวลานานกว่า
106 ปี
โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะครั้งนี้จำนวน
170 ล้านบาท
ผ่านมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ
เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงเป็น
“พระรามาธิบดี” ตามพระบรมราชโองการของรัชกาลที่ 6 บรรจบครบ 100 ปี
และเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 6 เนื่องในมงคลวาระ 100 ปี
แห่งการพระราชสงครามทวีปยุโรป ซึ่งประเทศไทยได้ประสบชัยชนะ
พร้อมทั้งเฉลิมฉลอง 106 ปี แห่งการสถาปนาวังจันทรเกษมด้วย

ทั้งนี้ ในการบูรณะครั้งนี้
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จะเป็นผู้ดำเนินการ
โดยขณะนี้ได้ทำการสำรวจและวางแผนการบูรณะเบื้องต้นไว้แล้ว
ตั้งเป้าหมายบูรณะวังจันทรเกษมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 262/2559