จะสอบครูผู้ช่วย ดาวน์โหลดด่วน! รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 20 เดือน(12 ก.ย. 2558 – 31 พ.ค. 2559)

36

“รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 2

(วันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) รอบ 20 เดือน

เผยแพร่ 22 มิ.ย. 2559

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างค่ะ


  นโยบาย 1 รอบ 20 เดือน.pdf   


  นโยบาย 2 รอบ 20 เดือน.pdf   


  นโยบาย 3 รอบ 20 เดือน.pdf   


  นโยบาย 4 รอบ 20 เดือน.pdf   

เพิ่มเพื่อน


  นโยบาย 5 รอบ 20 เดือน.pdf   


  นโยบาย 6 รอบ 20 เดือน.pdf   


  นโยบาย 7 รอบ 20 เดือน.pdf   


  นโยบาย 8 รอบ 20 เดือน.pdf   


  นโยบาย 10 รอบ 20 เดือน.pdf   

ที่มา :

กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609

E-mail : [email protected]