ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ที่นี่!

1877

ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม

ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ที่นี่!
ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ที่นี่!

ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ที่นี่!

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประกอบการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษา จัดการเรียนการสอน

โดยระยะแรก เริ่มดำเนินการแล้วสำหรับโรงเรียนพักนอน ตามโครงการ Sandbox : Safety zone in School ตั้งแต่เดือน ส.ค. 64 ส่วนระยะที่ 2 เริ่มในเดือน ก.ย. นี้ สำหรับโรงเรียนไป – กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน

เพิ่มเพื่อน

ซึ่งการจะเปิดโรงเรียนได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลายด้าน เช่น ครู – บุคลากรต้องฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 85% ในขณะที่นักเรียน – ผู้ปกครอง ควรได้รับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และสามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (Onsite) หรือเรียนแบบออนไลน์ (Online) หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ได้ โดยแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 25 คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิก https://moe360.blog/2021/09/28/criteria-for-opening-school

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ที่นี่! จาก ไทยคู่ฟ้า

——————-
Website : www.thaigov.go.th
Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)