“ดาว์พงษ์” ฝากครูสอนประชาธิปไตย วอนใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์คิด

72

27 มิ.ย.59 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
และดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
ได้ร่วมมอบนโยบายและชี้แจงความร่วมมือ
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
ในการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมรับฟัง
         
พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ตามที่ กกต. ได้กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559
ให้ประชาชนมาร่วมออกเสียงลงประชามติ ว่า “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ”
กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช…และคำถามพ่วง ทั้งนี้
ตนมีนโยบายให้ข้าราชการของ ศธ.ทุกคนออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ
เพราะเราเป็นข้าราชการ มีหน้าที่ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
         
ขณะเดียวกัน
ศธ.ต้องปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
โดยตนอยากให้ครูสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้แก่นัก
เรียนด้วย ไม่ใช่ให้เด็กรู้จักประชาธิปไตยแบบปลอม ๆ
ต้องสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์แยกแยะในสิ่งที่ถูกต้อง
         
“ผมหนักใจแทน กกต.เพราะการออกเสียงประชามติ ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไป
ที่มีหัวคะแนน แต่การลงประชามติไม่มีหัวคะแนน
แต่ต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจ ผมจึงฝากผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าร่างรัฐธรรมนูญมีที่มาที่ไปอย่างไร
และการมีคำถามพ่วงที่ระบุว่า เห็นด้วยหรือไม่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปีแรก
ให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย
ซึ่งในประเด็นนี้อยากให้มีการทำความเข้าใจด้วยว่า
ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงปฎิรูปประเทศ และไม่ได้ทำเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศได้ต่อ
         
โดยผู้บริหารองค์กรหลักฯจะต้องไปทำความเข้าใจ
เพื่อให้ครูและเขตพื้นที่ฯได้รับทราบถึงการประชาสัมพันธ์ในประเด็นดังกล่าว
ด้วย และ ขอฝากถึงครูทุกคนว่าขอให้ใช้เหตุผล
ข้อเท็จจริงในการคิดและตัดสินใจ อย่าใช้อารมณ์
เพราะการใช้อารมณ์จะทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่จีรังยั่งยืน
ซึ่งประเทศวุ่นวายมามากพอแล้ว ครูในฐานะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์
ทำหน้าที่ผลิตทรัพยากร บุคลากรของประเทศใช้อารมณ์ตัดสินเรื่องต่าง ๆ
ก็เป็นเรื่องที่น่าอาย” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว
          ด้าน ดร.ประวิช
รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า เหลือเวลาอีกประมาณ 41
วันจะถึงวันออกเสียงประชามติ โดยมีประชาชนคนไทยมีสิทธิออกเสียง 50.4 ล้านคน
ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง ทั้งนี้
เรามีประสบการณ์จากการออกเสียงประชามติครั้งแรกของไทยเมื่อ 19 สิงหาคม 2550
ครั้งนั้นมีผู้มาร่วมออกเสียงประชามติเพียง 57%
ซึ่งถือว่าน้อยกว่าการออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้น
การออกเสียงประชามติครั้งนี้
         
กกต.ได้กำหนดโจทย์ที่ท้าทายว่าจะเชิญชวนประชาชนให้มาออกเสียงให้ได้มากถึง
80% โดยได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ
สำนักบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ใน 7,424 ตำบล
ในแต่ละตำบลมีพลเรือนอาสา 10 คน เพื่อให้ความรู้เรื่องประชาธิไตย
รัฐธรรมนูญ เชื่อมั่นจะมีผู้มาลงประชามติมากขึ้น

          ที่มา: http://www.naewna.com