เล็งให้ครูทดสอบ มาตรฐานความรู้ เพื่อประเมินทักษะ

53

เล็งให้ครูทดสอบ มาตรฐานความรู้ เพื่อประเมินทักษะ

“ชัย
ยศ” เล็งเสนอการทดสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูให้บอร์ดคุรุสภาพิจารณา
เพื่อประเมินทักษะความรู้ ส่วนนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จะต้องมี
E-Portfolio ช่วงเรียนประกอบการขอตั๋วครูด้วย

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.)
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขณะนี้ พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
เตรียมที่จะปฏิรูปสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อให้อาชีพครูมีมาตรฐานและคุณภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะประเด็นการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีขั้นตอนการยื่นเอกสาร
ยุ่งยาก หลายขั้นตอน เช่น ต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เป็นต้น
ดังนั้นตนจึงได้หารือถึงวิธีการที่จะทำอย่างไรที่จะลดขั้นตอนเหล่านี้ได้
และจะข้อเสนอให้ใช้ระบบทดสอบการยื่นขอใบอนุญาตฯ
โดยคุรุสภาจะทำงานร่วมกับคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ด้วยการทดสอบมาตรฐาน
ความรู้วิชาชีพ การประเมินทักษะความรู้ และจะต้องมีระบบ E-Portfolio
ให้นักศึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลคะแนนสอบระหว่างเรียนหรือช่วงฝึกสอน
เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการพิจารณาขอใบอนุญาตฯ
ซึ่งจะทำให้ได้คุณที่มีคุณภาพจริง
และจะนำเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาเร็วๆ นี้

เพิ่มเพื่อน

“ที่ผ่านมายังไม่มีการทดสอบในการขอใบอนุญาตฯ
และเด็กที่จบสายครูก็มีหลากหลายมาตรฐาน
แต่เมื่อมีระบบทดสอบเข้ามาจะทำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ได้ครูที่มีมาตรฐานมากขึ้น
เพราะสิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้การผลิตครูเข้าระบบมีคุณภาพอย่างแท้จริง
อีกทั้งคุรุสภาเอง จากเดิมที่ทำหน้าที่ไปประเมินหลักสูตรผลิตครูต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งคิดว่ามหาวิทยาลัยเองก็คงไม่ชอบ เหมือนไม่ให้เกียรติ
เราจึงคิดว่าคุรุสภาไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่ลึกขนาดนั้น
เพราะความจริงก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าหลักสูตรครูของมหาวิทยาลัยไหนมีคุณภาพ
ซึ่งจากนี้คุรุสภาจะไม่เข้าไปยุ่ง
แต่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่สภามหาวิทยาลัย และรับรองคุณภาพบัณฑิตเท่านั้น
ด้วยการจัดทดสอบการขอใบอนุญาตฯ” รองปลัด ศธ.กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์