ข่าวดี!! เตรียมซ่อมแซมบ้านพักครู 40,000 หลัง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560

80

ข่าวดี!! เตรียมซ่อมแซมบ้านพักครู 40,000 หลัง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560

จากผลการประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2559 รมว.ศึกษาธิการ
กล่าวให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านพักครู ว่า นายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูอีก
40,000 หลัง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 (จากเดิมปี 2561)
จึงมอบให้ สพฐ.
ไปพิจารณาในรายละเอียดของงบประมาณว่าสามารถเกลี่ยมาดำเนินการเพียงพอหรือไม่
หากไม่เพียงพอ ก็มีความจำเป็นจะต้องของบกลางจากรัฐบาลต่อไป

อ่านเพิ่มเติม : ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ.[29มิ.ย.2559]