บรรจุทันที-รายได้สูง คึกคักสมัครครูท้องถิ่น

129

ครู
ท้องถิ่นรุ่นแรกคึกคัก “เลขาฯ กกอ.” แจงสมัครทะลุ 3 หมื่นคน
เผยเกณฑ์สอบภาษาอังกฤษ วัด 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
มั่นใจเตรียมสถานที่-อุปกรณ์พร้อมเต็มที่ ป้องกันวัดผลไม่เป็นธรรม

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.)
กล่าวถึงโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) ว่า
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ตั้งแต่วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2559 นั้น เบื้องต้น ณ
เวลา 15.44 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 มีผู้สมัครทั้งหมด 30,328 คน
ปีนี้มีผู้สมัครมากกว่าทุกปี
สาเหตุเพราะผู้สมัครโครงการดังกล่าวจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
รับประกันการมีงาน อีกทั้งปัจจุบันค่าตอบแทนวิชาชีพครูค่อนข้างสูง
รวมถึงปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพครูและผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ
ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
รับรองสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย

เพิ่มเพื่อน

น.ส.อาภรณ์กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทาง
สกอ.ได้ดำเนินการเตรียมสถานที่สอบเพื่อจัดสอบ 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ด้วยปีนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครจำนวนมาก ทำให้
สกอ.ต้องจัดหาสถานที่สอบเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสอบวิชาภาษาอังกฤษต้องสอบทั้ง
4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ในส่วนของการสอบทักษะการฟังจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์หรือหาสถานที่ในการสอบที่
มีอุปกรณ์การฟังภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพราะหากอุปกรณ์ไม่ดี
ไม่สามารถวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษของเด็กได้
อาจจะทำให้การวัดผลไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม
อยากฝากนักศึกษาทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการศึกษารายละเอียด
ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ สาขาวิชาที่สอบ สถานที่สอบ
จะได้ไม่ต้องเสียในการสมัคร หรือพลาดการสมัครเข้าร่วมโครงการ
เพราะไม่ได้ทำตามรายละเอียดของโครงการ.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์