ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือสำหรับครูและนักเรียนใช้เป็นแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

56

คู่มือสำหรับครูและนักเรียน

ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

อ่าน บทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ  คลิกที่นี่

 

เพิ่มเพื่อน

Download เอกสารทั้ง 2 เล่มที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ

รวมทั้งป้ายแบนเนอร์  แผ่นพับ  เอกสารขั้นตอนการลงทะเบียนและเพลงประชาสัมพันธ์งานการลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

1.หน้าปกคู่มือครู.pdf   

2.คู่มือครู เนื้อหาภายในเล่ม.pdf   

3.ปกหลังคู่มือครู.pdf   

1.หน้าปกคู่มือนักเรียน.pdf   

2.คู่มือนักเรียน (เนื้อหาภายในเล่ม).pdf   

 3.ปกหลังคู่มือนักเรียน.pdf   

bro Ref59-1cre.pdf   

reff step 59-1cre.pdf   

ป้ายแบนเนอร์.pdf   

เพลง7สค..mp3   

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ