ศาลลงโทษผู้ปกครองเด็กตีกันคดีแรก

84

จาก
กรณีที่ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
รวมทั้งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช2557
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่งคสช.ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน2559
ว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนัก
ศึกษา

เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการออกหนังสือราชการจากสน.บึงกุ่ม
ถึง ผบก.น.4 รายงานผลการดำเนินคดีผู้ปกครองผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน
ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อเวลา 18.00
น.วันที่ 15 กรกฎาคม โดยข้อความในหนังสือดังกล่าวระบุว่า
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำพิพากษาจำคุกนางเอ(นามสมมติ) อายุ 46 ปี
ผู้ปกครองของนายบี(นามสมมติ) อายุ 17 ปีและจำคุกนายซี(นามสมมติ)อายุ 43 ปี
บิดาของนายดี(นามสมมติ) อายุ 17 ปี เป็นเวลา 6 เดือน ปรับคนละ 60,000 บาท
ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การรับสารภาพศาลลดโทษให้คงจำคุก 3 เดือนปรับ 30,000
บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี

สืบ
เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายบีอายุ 17
ปีและนายดี อายุ 17 ปี ในข้อหา ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวเข้าไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันยิงปืนในเมืองหรือหมู่บ้านโดยใช่เหตุ
ต่อมาวันที่ 13 กรกำาคม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีตามคําสั่งคสช.ที่
30/2559 กับผู้ปกครองทั้ง 2 ของผู้ต้องหา คือนางเอ มารดาของนายบี ละนายซี
บิดาของนายดีในข้อหากระทำการบังคับ ขู่เข็ญ ยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ
หรือสนับสนุน ให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติตามมาตรา 64 แห่ง
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
อันเป็นเหตุให้นักเรียนหรือนักศึกษาไปก่อการทะเลาะวิวาท
หรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น ก่อนจับกุมและดำเนินคดีต่อไป

คดี
ดังกล่าวถือว่าเป็นคดีแรกที่ศาลมีการลงโทษผู้ปกครองของเยาวชนที่ก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท ตามคำสั่งคสช.ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน2559

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน