นศ.ครูโร่ฟ้องดาว์พงษ์ เรียนจบหลักสูตร5ปี แต่กลับไม่ได้ตั๋วครู

53

นศ.หลักสูตรครู กศ.ปช. มรภ.โคราช วิ่งโร่ฟ้อง “รมว.ศธ.” เหตุเรียน 5 ปีไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพครู

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
โครงการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา
จำนวน 30 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู เนื่องจาก
มรภ.นครราชสีมาปฏิเสธที่จะดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูให้แก่นักศึกษาภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 15
โดยให้เหตุผลว่าคุรุสภาไม่รับรองหลักสูตรที่เรียนมา

เพิ่มเพื่อน

โดย น.ส.จุฑามาศ จูมนา ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กศ.ปช. รุ่น 15
กล่าวว่า การที่ตนและเพื่อนเดินทางมายื่นหนังสือ
เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
5 ปี) ซึ่งโครงสร้างของหลักสูตรเป็นโครงสร้างเดียวกันกับหลักสูตรปกติ เช่น
มีการออกปฏิบัติการฝึกสอนจริง 1 ปี เป็นต้น
แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
กลับได้เพียงใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวเท่านั้น ทั้งนี้
นอกจากพวกตนแล้วยังมีนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอีกทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
และพลศึกษา รวมประมาณกว่า 300 คน ที่จบการศึกษาตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม
2559 แต่ไม่สามารถรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

“พวกเราก็มีความหวังว่ามหาวิทยาลัยจะประสานกับทางคุรุสภาเพื่อให้นักศึกษา
ทั้งหมดจะได้รับใบอนุญาตฯ ครู แต่จนถึงวันนี้ก็ไม่มีความคืบหน้า
มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้นักศึกษาทั้งหมดลงเรียนเพิ่มอีก 1 เทอม
เพื่อนำไปเทียบกับ 9 มาตรฐาน เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ จากคุรุสภา
ทั้งที่ความจริงพวกเราเรียนมาครบหมดแล้ว ไม่ควรต้องเรียนซ้ำอีก
ทำให้พวกเราเสียทั้งเวลาและโอกาส
จึงอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดูแลแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังมีนักศึกษาภาค
กศ.ปช.ที่ยังเรียนอยู่อีก 2 รุ่น ประมาณกว่า 1,000 คน
ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเกิดปัญหาเรื่องการขอรับใบอนุญาตฯ
เช่นเดียวกับรุ่นของดิฉันหรือไม่” น.ส.จุฑามาศกล่าว.