ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญครู-ผอ.สพท. 7 ราย

47

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่
7/2559

เมื่อวันพุธที่ 13
กรกฎาคม 2559

ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม
หลักเกณฑ์ฯ
ว 17/2552

เพิ่มเพื่อนจำนวน 7 ราย


ได้แก่ ครู 2 ราย
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
5 ราย ดังนี้


เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย

ได้แก่

1) นายเชาวลิตย์
สังข์รุ่ง  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

2) นางเกษศิรินทร์
ชูรา  โรงเรียนบ้านเกษม สพป.อุบลราชธานี เขต
2


มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ราย
ได้แก่

1) นายวิวัฒน์
อ้นน่วม  สพป.พิษณุโลก เขต 1

2) นายนิสิต ชายภักตร์ 
สพป.สตูล

3) นายภูวนาท
มูลเขียน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

4) นายนวรัตน์
ต่วนชะเอม  สพป.พิจิตร เขต 2

5) นายอัมพร พินะสา 
สพป.หนองคาย เขต 1


ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ