“ครูท้องถิ่น”ยอดสมัครไม่ผ่านหมดสิทธิ์สอบเกือบหมื่น

56

ยอดสมัครครูท้องถิ่น คุณสมบัติไม่ผ่าน หมดสิทธิ์สอบเกือบหมื่นคน สาเหตุหลักส่งเอกสารไม่ครบ เลขาฯ กกอ. เผยยอดผู้สมัครรวมกว่า 3 หมื่น ชี้ที่กระแสมาแรง เพราะจบแล้วมีงานทำ ทำให้เด็กๆ สนใจอยากเข้าเรียน

นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 39,400 คน มีสิทธิ์เข้าสอบ 30,174 คน ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 9,226 คน สาเหตุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ดังนี้ 1.ส่งเอกสารไม่ครบตามที่กำหนด จำนวน 7,609 คน 2.จบการศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 1,439 คน 3.ส่งเอกสารการสมัครเกินระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 105 คน 4.ผลการเรียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 72 คน และ 5.เป็นพระภิกษุ 1 รูป อย่างไรก็ตามหากผู้สมัครที่มีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสามารถติดต่อได้ที่ สกอ. หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2610-5348, 0-2610-5358-9 และ 0-2610-5369

นางสาวอาภรณ์กล่าวต่อว่า สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบนั้น สกอ. ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติและไม่ดำเนินการตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และไม่มีสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ส่วนกรณี คุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่ผู้สมัครนำมาสมัครยังไม่ชัดเจนว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรองหรือไม่ และตรงกับสาขาวิชา/แขนงวิชาตามที่ประกาศรับสมัครหรือไม่ หรืออยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับคุณวุฒิให้ผู้สมัครเข้าสอบไปก่อน โดยมีเงื่อนไข หากพบภายหลังคุณวุฒิหรือสาขา/วิชาที่นำมาสมัคร ก.ค.ศ. ยังไม่ได้รับรองก่อนเปิดรับสมัคร หรือมีคุณวุฒิและหรือวิชาไม่เป็นไปตามประกาศการรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการทันที.

เพิ่มเพื่อน

“สาเหตุที่จำนวนผู้ขาดคุณสมบัติมีจำนวนมากเกือบหมื่นคน น่าจะมาจากเด็กอยากเข้าโครงการมาก เพราะถ้าสอบได้จะมีงานทำทันที โดยไม่ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจน ขณะที่ สกอ. มีการกำหนดคุณสมบัติหลายข้อ เพื่อต้องการคัดเลือกคนดี คนเก่ง มาเป็นครูจริง ๆ อย่างไรก็ตามฝากผู้สมัครทุกคนอย่าตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางเว็บอื่น ๆ เพราะอาจจะเกิดข้อผิดพลาด และทำให้เสียสิทธิ์การสอบ ย้ำขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่ เว็บไซต์www.niets.or.th/protbyohec/ หรือ www.mua.go.th เท่านั้น”เลขาฯ กกอ.กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์