ด่วน! สพฐ.ประกาศแล้วกิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (ประกาศล่าสุด 19 ส.ค. 2559)

50

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 • 1. ปฐมวัย (กำลังปรับปรุง)

 • 2. ภาษาไทย คลิกที่นี่

 • 3. คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

 • 4. วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่  นักบินน้อย สพฐ. (กำลังปรับปรุง)

 • 5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่

 • 6. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่

 • 7. ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) คลิกที่นี่

 • 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ  คอมพิวเตอร์ ) คลิกที่นี่   หุ่นยนต์ (กำลังปรับปรุง)

 • 9. ภาษาต่างประเทศ  คลิกที่นี่

 • 10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (กำลังปรับปรุง)

 • 11. ศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) (กำลังปรับปรุง)

ประกาศ สพฐ.เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

เพิ่มเพื่อน

กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ที่มา : เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ