ที่ประชุม กคศ. รับทราบผลการจัดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

63

รับทราบผลการจัดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559


ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
ซึ่งได้มีการประกาศผลการสอบแข่งขันไปแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
โดยสรุปได้ดังนี้

เพิ่มเพื่อน
 • ตำแหน่งว่างที่เปิดสอบ จำนวน 2,561 อัตรา
  55 กลุ่มวิชา

 • ผู้สมัครสอบแข่งขัน จำนวน 134,819 คน

 • ผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน จำนวน 134,550 คน

 • เข้าสอบ 126,328 คน ขาดสอบ 8,222 คน

 • ผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน
  11,333 คน (อัตราที่สอบแข่งขันได้ 8.97% จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 126,328
  คน)

 • กลุ่มวิชาภาษาสเปน ไม่มีผู้สมัครสอบ


 • กลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้
  มีจำนวน 9 กลุ่มวิชา
  ได้แก่ ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ดนตรี/นาฏศิลป์
  ดนตรีสากล(ดุริยางค์) ออกแบบนิเทศศิลป์ วิจัยทางการศึกษา
  และกายภาพบำบัด (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ