แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

58

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต กระทรวงศึกษาธิการขอให้ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง
ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เป็นต้นไป

๒. ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

๓. ให้งดงานรื่นเริงทุกชนิด

๔. เชิญชวนปรับหน้าเว็บไซต์ทุกหน่วยงานเพื่อถวายความอาลัย


ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ


ให้สถานที่ราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30
วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.krooupdate.com/news/newid-2175.html
ให้สถานที่ราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30
วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.krooupdate.com/news/newid-2175.html