ไม่ผ่านประเมินให้ออกจริง!! ‘บิ๊กหนุ่ย’ แนะครูอย่าตกใจ ชี้ไม่ผ่านประเมินคงวิทยฐานะให้ออกจริง แต่เปิดโอกาสแก้ตัวก่อน

41

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า
ตามที่ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)
ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
หรือพีเอ (Performance Agreement : PA)
และไปคิดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ตาม
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 55
ที่กำหนดให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ นั้น

    ขณะนี้มีการแชร์ในโลกโซเชียลจนสร้างความตื่นตระหนกให้กับครู
โดยเฉพาะการประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ
ที่ระบุว่าหากใครไม่ผ่านการประเมินจะต้องถูกออกจากราชการ
เรื่องนี้ขอชี้แจงว่า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ
กำหนดให้ต้องประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะอยู่แล้ว
หากใครไม่ผ่านประเมินต้องถูกให้ออกจากราชการจริง
แต่ครูไม่ต้องตกใจว่าประเมินไม่ผ่านแล้วจะถูกให้ออกจากราชการ
เพราะหลักเกณฑ์และวิธีการที่ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปกำหนด
ได้ให้โอกาสในการพัฒนา

เพิ่มเพื่อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์