ปฏิทินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

49

ปฏิทินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่นี่

ที่มา : สทศ. สพฐ.