อ่านด่วน! เตรียมคลอดกรอบหลักสูตรผลิตครูรูปแบบใหม่ เน้นคัดเลือกคนเรียนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู

72

ประธานทปอ.มรภ.เผยให้สกอ.พิจารณา6ธ.ค.นี้ก่อนยกร่างรายละเอียด

ทปอ.มรภ.เตรียมเสนอกรอบมาตรฐานการผลิตครูรูปแบบใหม่ให้
สกอ.พิจารณาร่วมกัน 6 ธ.ค.นี้ หลังจากนั้นจะยกร่างเป็นหลักสูตรต่อไป
คาดประกาศใช้ได้ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุงใหม่ทั้งหลักสูตร
เน้นคัดเลือกคนเรียนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประธาน
ทปอ.มรภ.น้อมนำพระราชกระแสในหลวง ร.9 ที่ทรงให้ความสำคัญวิชาชีพครู


จากที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รมว.ศธ.) ขอให้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)
ไปหารือเรื่องการผลิตและพัฒนาครูให้เกิดเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน
และสถาบันการศึกษาทุกแห่งยอมรับ
เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละมหาวิทยาลัยต่างเปิดหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จำนวนมาก
แต่มีหลักสูตรแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย

ล่าสุด นางสมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)
กล่าวถึงความคืบหน้าการสร้างมาตรฐานด้านการผลิตครูว่า ในวันที่ 6
ธันวาคมนี้ ทาง ทปอ.มรภ. และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ส.ค.ศ.ท.) จะประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
นำเสนอกรอบแนวคิดมาตรฐานการผลิตครู
และนำมาบูรณาการเพื่อนำไปสู่การยกร่างพัฒนาหลักสูตรต่อไป
สำหรับแนวคิดหลักของกรอบแนวคิดนี้คือ การที่จะผลิตครูให้มีความรู้
ความสามารถตามศตวรรษที่ 21 เช่น การความรู้
ความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการใช้ภาษา เป็นต้น
ซึ่งตนเชื่อว่าหากกรอบแนวคิดมาตรฐานการผลิตครูได้ข้อสรุป
ก็จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรได้ ทั้งนี้
หากทุกฝ่ายเร่งพัฒนาก็คาดว่าจะสามารถใช้หลักสูตรใหม่ได้ภายในปีการศึกษา
2560 นี้

เพิ่มเพื่อน

ประธาน ทปอ.มรภ.กล่าวอีกว่า
ส่วนกรณีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชกระแสเกี่ยวกับการปรับปรุงปฏิรูปครูนั้น
เป็นสิ่งที่ในหลักสูตรใหม่คำนึงถึง เพราะนอกจากจะปรับเนื้อหาในหลักสูตรแล้ว

ระบบการคัดเลือกเด็กที่จะเข้ามาเรียนครูก็จะต้องเน้นเรื่องของการวัดจิตวิญญาณความเป็นครูด้วย
เพราะครูเป็นอาชีพที่ต้องเป็นตัวอย่างให้แก่เด็ก
และการวัดระดับดังกล่าวยังเป็นการปรับพื้นฐานความเก่งและความถนัดของผู้เข้ามาเรียนในเท่าเทียมกันด้วย

“แน่นอนว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงให้ความสำคัญกับครูเป็นอย่างมาก
เนื่องจากว่าครูเป็นผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก
และพระองค์ก็มีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา อย่างเช่น
เรื่องครูรักเด็ก เด็กรักครู ครูต้องไม่ห่วงประโยชน์ของตัวเอง
ซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือเป็นอุดมการณ์และจริยธรรมของวิชาชีพครูที่จะต้องมีการกล่าวถึงในหลักสูตรใหม่”
ประธาน ทปอ.มรภ.กล่าว.