ปรับหลักสูตร!! ศธ.สั่งเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรทุกระดับชั้น ‘ร.10 ขึ้นทรงราชย์-ร.9 เสด็จสวรรคต’

66

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า
สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แล้วนั้น
ได้หารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
โดยขอให้แต่ละองค์กรไปวิเคราะห์
และตรวจสอบเนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ทั้งในหนังสือเรียน
สิ่งสิ่งพิมพ์ แบบฝึกหัด คู่มือการเรียนการสอน รวมถึง สื่อดิจิตอล ฯลฯ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมด
และเร่งดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาต่างๆ ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยการปรับปรุงหนังสือเรียนจะเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ในส่วนการขึ้นทรงราชย์ของรัชกาลที่ 10
และการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เข้าไป

เพิ่มเพื่อน

นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า
การปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2559 ขอให้แต่ละสังกัดรับผิดชอบดำเนินการเอง
ซึ่งอาจพิมพ์เอกสารแทรก หรือจัดทำเอกสารประกอบ
เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ขณะเดียวกันการวัดและประเมินผลต้องมีเนื้อหา
และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันด้วย ระยะต่อมา ปีการศึกษา 2560
หนังสือทุกเล่มจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
โดยเฉพาะหนังสือเรียนที่แจกในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดพิมพ์
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานไปยังสำนักพิมพ์ให้แก้ไข
และส่งต้นฉบับกลับมาให้ตรวจสอบใหม่ก่อนจัดพิมพ์

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์