ศธ.เร่งพัฒนาเด็กกลุ่มอ่อน–ปานกลางขยับผลพิซา

479

ศธ.เร่งพัฒนาเด็กลุ่มอ่อน–ปานกลาง หวังขยับผลคะแนนพิซา ให้เพิ่มขึ้นด้านละ 100 คะแนน ในขณะ“บิ๊กตู่” จี้ลงมือพัฒนาทันทีตั้งแต่ปี60

วันที่8 ธ.ค. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ โครงการจัดสอบนักเรียนนานาชาติ หรือ พิซา(Programme for International Students Assessment) ที่ดำเนินการโดย OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) ได้ประกาศผลพิซา 2015 อย่างเป็นทางการ ซึ่งจากประเทศเข้าร่วมการทดสอบ 70 ประเทศปรากฏว่าไทยอยู่อันดับที่ 55 โดย คะแนนวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 54 การอ่าน อันดับที่ 57 และคณิตศาสตร์ อันดับที่ 54 โดยมีคะแนนลดลงจากการประเมินเมื่อปี 2012 นั้น ธนาคารโลก เคยวิเคราะห์แนวทางการยกระดับของคะแนนพิซา ของประเทศหนึ่ง ซึ่งสามารถทำให้คะแนนสูงขึ้นมาได้ โดยเน้นพัฒนาเด็กกลุ่มอ่อน ถึงปานกลาง ที่ได้คะแนนระดับ 40-50% ไม่เน้นการพัฒนาเด็กกลุ่มเก่ง ที่ได้คะแนนสูง เพราะเจอปัญหาว่า เด็กที่เก่งแล้ว จะมีความรู้เต็มเพดานพัฒนาต่อได้ยาก ขณะที่เด็กกลุ่มอ่อนและปานกลาง สามารถพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้

เพิ่มเพื่อน

ปลัดศธ. กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาตนได้หารือยุทธศาสตร์การปรับกระบวนการเรียนการสอนกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ต้องให้ความสำคัญกับเด็กที่มีผลการเรียนอ่อนและปานกลางมากเป็นพิเศษ ซึ่งถ้าเด็กกลุ่มนี้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น ต่อไปก็ไม่ต้องกังวลว่า การประเมินในระดับนานาชาติจะไปสุ่มเจอเด็กกลุ่มใด เพราะผลคะแนนก็จะต้องสูงขึ้นอยู่แล้ว อีกทั้งแนวทางดังกล่าวยังตรงตามยุทธศาสตร์ ของศธ. ว่า เราจะไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว

“หลักสูตรของไทยที่สอนอยู่ปัจจุบันไม่ได้อิงมาตรฐานนานาชาติ เราสร้างหลักสูตรเพื่อจะพัฒนาเด็กให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยและพร้อมที่จะออกไปสู้กับโลกภายนอกได้ ดังนั้นหลักสูตรส่วนหนึ่ง จะเกี่ยวเนื่องกับบริบทของความเป็นไทย แต่เท่าที่ดูการประเมินของพิซา จะเน้นประเมินในเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งศธ. ก็ได้กลับมาดูหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน แต่อาจจะต้องใช้เวลา เพราะต้องปรับทั้งหลักสูตร และการประเมิน ที่เน้นกระบวนการคิดมากขึ้น โดยในร่างแผนการศึกษาชาติ ระยะ 15 ปีมีเป้าหมายว่าจะเพิ่มคะแนนพิซาอีก 100 คะแนนในทุกด้าน ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ขอให้เร่งดำเนินการ และขอให้เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปีการศึกษา2560 ทันที”ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว….

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 14.20 น.