5 เทคนิคการเลี้ยงลูก ให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

511

วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา ติวเตอร์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ InterPass
มีคำแนะนำเทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
เนื่องจากการเลี้ยงที่จะทำให้ลูกเรียนดี ต้องไม่ผลักดันลูกเยอะเกินไป
และน้อยเกินไป ต้องเอาใจใส่ แต่อย่าบังคับ โดยมีเทคนิค 5 ประการดังนี้

หนึ่ง สร้างความฝัน และความท้าทายให้กับลูก Dream and Challenge

โดย
พูดถึงความสนุกสนาน ความท้าทาย และความสุขจากการทำงานของตนเองให้ลูกได้ฟัง
กระตุ้นให้ลูกลงมือทำ เพื่อให้เห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์
ในการสร้างแรงบันดาลใจต่อการเลือกอาชีพ
และประกอบอาชีพอย่างมีความสุขในอนาคต

สอง ฝึกฝน Practice to
Persistencies เพื่อสร้างวินัย และนิสัยที่ดี
ในการปูทางสู่ความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น
ฝึกให้ทำแบบฝึกหัดทุกวันจนเป็นกิจวัตร เมื่อโตขึ้นลูกจะรู้สึกเคยชิน
และทำจนเป็นนิสัย

สาม เปิดกว้างให้ลูกเป็น New Exposure
ด้วยการพาไปร้านหนังสือ พาไปแหล่งสร้างแรงบันดาลใจ คุยกับลูกทุกวัน
ถามถึงสิ่งที่ดี และสิ่งที่แย่ที่สุดในแต่ละวันของลูก ออกเดินทางไปเที่ยว

ต่าง
จังหวัดไปเจอโลกกว้าง พาไปทำกิจกรรมใหม่ ๆ เช่นทำอาหาร นั่งสมาธิ
หรือคุยเรื่องบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการพาลูก ๆ ไป
Exam Journey เช่น ไปยังโรงเรียนที่อยากสอบเข้า
หรือมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น

สี่
สอนและคุยกับลูกทุกวัน Teach and Talk
จากการทดลองในประเทศญี่ปุ่นพบว่าพ่อแม่ที่คุยกับลูกเกินวันละ 1 ชั่วโมง
ทำให้เด็กมีโอกาสสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่นมากว่า 42%
คุณพ่อคุณแม่จะต้องสังเกตว่าลูกของเราเป็นเด็กประเภทใด
เพื่อหาวิธีการพูดที่เหมาะสม

หากลูกเป็นเด็กแบบ Intrinsic คือ
เด็กที่สามารถบังคับตัวเองให้อ่านหนังสือ มีวินัย และเรียนเก่งอยู่แล้ว
ควรให้โจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น หรือหากลูกอยู่ในกลุ่ม Extrinsic คือน้อง ๆ
ไม่สามารถบังคับตัวเองได้ คุณพ่อคุณแม่อาจพูดคุย และดูแลอย่างใกล้ชิด
ให้รางวัลหากทำสำเร็จ และวางเงื่อนไขให้ลูกมีวินัยมากยิ่งขึ้น

ห้า
ให้โอกาสลูกเลือกด้วยตัวเอง Choose for Themselves
ไม่บังคับให้เขาเรียนสิ่งที่ไม่ชอบ และเปิดโอกาสให้ลูกแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอยู่เสมอ

ลูกเป็นเด็กแบบ Intrinsic คือ เด็กที่สามารถบังคับตัวเองให้อ่านหนังสือ มีวินัย และเรียนเก่งอยู่แล้ว ควรให้โจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น

หาก
ลูกอยู่ในกลุ่ม Extrinsic คือน้อง ๆ ไม่สามารถบังคับตัวเองได้
คุณพ่อคุณแม่อาจพูดคุย และดูแลอย่างใกล้ชิด ให้รางวัลหากทำสำเร็จ
และวางเงื่อนไขให้ลูกมีวินัยมากยิ่งขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ